2020. gada 14. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada strādājošās personas pilnveido profesionālo kompetenci

Smiltenes novada strādājošās personas  pilnveidoja profesionālo kompetenci ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros

ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (turpmāk – Projekts) 3.kārtas ietvaros ir noslēgušās mācības, kurā ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem varēja pieteikties mācībām, lai iegūtu jaunas kompetences vai pārkvalificētos. Smiltenē  noritēja mācības ar izglītības programmām kā E, C, CE kategorijas tiesības, ēdināšanas un tūrisma jomā, bet kā jaunums tika piedāvāta iespēja apgūt šūšanu un pārskatu sagatavošanu MS Excel programmā. Informējam, ka trešajā pieteikšanās kārtā  mācībās ir apguvušas 28 Smiltenes novada strādājošās personas.

Smiltenes novada dome noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā.

Projekta ietvaros strādājošām personām vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību ir iespēja gan kvalifikācijas celšana, gan arī pārkvalifikācija. Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Informējam, ka Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētā projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros, 4. pieteikšanās kārtas uzsākšana nodarbinātām personām ir plānota maijā. Vairāk par to lasi ŠEIT.

Uzsākot īstenot projekta aktivitātes, tiks sniegta sīkāka informācija gan par mācību jomām un izglītības iestādēm, kurās varēs apgūt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai arī pieaugušo neformālās izglītības programmas, gan par iespējām pieteikties mācībām, gan arī par citiem ar šo projektu saistītiem jautājumiem.

Plānots, ka mācību piedāvājums būs plašs un katram būs iespēja atrast sev vajadzīgo lai pilnveidotos un augtu profesionālā līmenī.

Pieaugušo izglītības koordinatore Smiltenes novadā: Jūlija Egle, e-pasts: [email protected], tālr.: 64707588.

Ceļvedis
Slider