2020. gada 24. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada vēlēšanu komisijas darba laiks deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanai

Smiltenes novada vēlēšanu komisija informē, ka saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada 20.decembra instrukciju “2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija”   Smiltenes novada vēlēšanu komisija nosaka sekojošus darba laikus deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanai laika periodā no 2017.gada 14. aprīļa līdz 2017. gada 24. aprīlim: 

14. aprīlī  sarakstus nepieņem
15. aprīlī  sarakstus nepieņem
16. aprīlī  sarakstus nepieņem
17. aprīlī  sarakstus nepieņem
18. aprīlī  no plkst.9.00-17.00
19. aprīlī  no plkst.9.00-17.00
20. aprīlī  no plkst.9.00-17.00
21. aprīlī  no plkst.9.00-17.00
22. aprīlī  sarakstus nepieņem
23. aprīlī  sarakstus nepieņem
24. aprīlī  no plkst.10.00-18.00

 

SMILTENES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS informē, ka Valsts kasē ir atvērts konts
„Pašvaldības vēlēšanu komisijas depozīta konts drošības naudai”

Smiltenes novada vēlēšanu komisija

Reģ. Nr. 90009068313
Norēķinu rekvizīti
Valsts kase
TRELLV22
Nr. LV86TREL981358100500B

Rekvizītus lietojumprogrammas izmantošanai var saņemt Smiltenes novada  vēlēšanu komisijā, iesniedzot pieteikumu klātienē vai elektroniski.

Slider