2019. gada 22. sept.
Viegli lasīt

Smiltenes novada VPVKAC organizē informatīvās dienas pagastos

Smiltenes novada  Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
(turpmāk VPVKAC) organizē
Informatīvās izbraukuma dienas pagastu pārvaldēs,
lai sniegtu informāciju un konsultētu iedzīvotājus un apmeklētājus:

 • Smiltenes novada domes kompetencē esošajiem jautājumiem un pieejamiem pakalpojumiem;
 • Valsts iestāžu pakalpojumiem un pabalstu pieprasīšanas un saņemšanas kārtību;
 • Praktisku palīdzību darbā ar datoru veicot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv (līdzi nepieciešami internetbankas vai ID piekļuves kodi);
 • Praktisku atbalstu oficiālās elektroniskās adreses izveidē un konsultācijā par lietošanu.

Informatīvās dienas notiks:

Kur
KadCikosAdrese
Grundzāles pagasta pārvalde29.11.2017.10:00-12:00Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts
Palsmanes pagasta pārvalde30.11.2017.10:00-12:00Pagasta nams, Palsmane, Palsmanes pagasts
Variņu pagasta pārvalde30.11.2017.13:00-15:00Oktobra iela 3a, Variņi, Variņu pagasts.

Smiltenes novada VPVKAC privātpersonas un uzņēmēji var saņemt valsts iestāžu noteiktus
e-pakalpojumus:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
 • Valsts ieņēmumu dienests (VID)
 • Valsts zemes dienests (VZD)
 • Uzņēmumu reģistrs (UR)
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)
 • Valsts darba inspekcija (VDI)
 • Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
 • Lauku atbalsta dienests (LAD)
 • Lauksaimniecības datu centrs (LDC)

Pieprasītākie valsts iestāžu pakalpojumi, ko var saņemt :

 • VSAA pakalpojumi: Bērna piedzimšanas pabalsta, apbedīšanas pabalsta, darbanespējas lapas (B lapas), iesniegšana u.c.
 • VID pakalpojumi: Gada ienākuma deklarācijas iesniegšana par iepriekšējiem trīs gadiem,
 • algas nodokļu grāmatiņas iesniegšana un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana/anulēšana (klātienē, elektroniski VID EDS sistēmā).
 • NVA pakalpojumi: Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana, CV un vakanču reģistrēšana.
 • PLMP pakalpojumi: Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana, mani dati iedzīvotāju reģistrā, manā īpašumā deklarētās personas.
 • UR pakalpojumi: reģistrācija Uzņēmuma reģistra vestajos reģistros.
 • LDC pakalpojumi: mājas (istabu) dzīvnieku reģistrācija.
 • VZD pakalpojumi: Mani dati kadastrā.
 • Citi pakalpojumi: Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē,  Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa un Iesniegums valsts iestādei/pasvaldībai u.c. pakalpojumi.

SVARĪGI!
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Kontakti

Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novadas, LV-4729
Darba laiks: Pr. 8:00-18:00, Ot.-Ce. 8:00 – 17:00, Pk. 8:00-16:00.
Tālrunis: 64707588, 20022348 e-pasts: dome@smiltene.lv
www.smiltene.lv/VPVKAC

Kalendārs

Youtube

Slider