2020. gada 22. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola aicina darbā DIREKTORA VIETNIEKU (-CI)

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola
(NM Reģ. kods. 40900005999, IZM Reģ. Nr. 4471902107)
izsludina konkursu uz vakanto
DIREKTORA VIETNIEKA(-CES) amatu
(pilna darba laiks – 40 stundas nedēļā)

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt izglītības iestādes licencēto profesionālās ievirzes izglītības programmu sportā īstenošanu;
 • Informācijas ievadīšana VIIS un e-klase sistēmās, izmaiņu veikšana, atskaišu sagatavošana un pieprasījumu veikšana tajās;
 • Organizēt treneru darbu, sastādīt nodarbību grafikus, analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus;
 • nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • iesniegt priekšlikumus izglītības iestādes direktoram par pedagogu slodzēm;
 • sastādīt un koriģēt nodarbību sarakstus, veikt aizvietoto stundu uzskaiti;
 • vadīt pedagogu pedagoģiskās padomes darbu, konsultēt trenerus, nodrošināt metodisko palīdzību;
 • nodrošināt izglītojamo dalību sacensībās.

Prasības pretendentiem:

 • bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē;
 • vēlama pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • profesionālās izglītības iestādes jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;
 • pieredze sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • prasmes strādāt komandā, labas komunikācijas prasmes.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

Dokumentus lūdzam iesniegt Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, slēgtā aploksnē ar norādi “Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora vietnieka amata konkursam” personīgi, pa pastu vai pa e-pastu [email protected] līdz 2018.gada 20.augustam. Tel. informācijai 28677614.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu,

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. Iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola, kontaktinformācija Gaujas iela 2, Smiltene, LV-4729.

Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: [email protected].

Slider