2020. gada 20. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes pilsētas teritorijā sagrābto lapu un citu zaļo augu daļu maisu izvešana sāksies no 13.aprīļa

Smiltenes novadā sācies spodrības periods, kurš  noteikts līdz 2018.gada 30.aprīlim. Informējam, ka Smiltenes pilsētas teritorijā iedzīvotāju un uzņēmumu sagrābto lapu un citu zaļo augu daļu maisu izvešana sāksies no 13.aprīļa. 

Atgādinām, ka maisu izvešanu organizē un apmaksā pašvaldība ar šādiem nosacījumiem:

  • No katras mājsaimniecības savākšanu veic ne vairāk kā 1 reizi;
  • Izvešanu piesaka iedzīvotājs uzņēmumam SIA “Smiltenes NKUP”, zvanot uz telefona numuru 25302253 darba laikā no plkst. 9.00 – 12.00,
  • Lapu izvešanu piesaka laika periodā no šāda gada 9.aprīļa līdz 30.aprīlim
  • Obligāti noziņojamā informācija: Mājas adrese, vieta, kur atstās maisus, gadījumā ja mājas adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu, telefona numuru;
  • Savākto zāli un lapas liek savos maisos;
  • Maisi jānovieto ārpus sētas;
  • Gadījumā, ja maisos bez zāles un lapām tiks konstatēts zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisi netiek izvesti.
  • Savāktās zāles un lapu izvešanu veiks SIA “Smiltenes NKUP”. Plānotās lapu izvešanas dienas šā gada pavasarī – 13.aprīlis, 20. aprīlis, 27. aprīlis, 30. aprīlis, 2.maijs un 3.maijs.

Vadoties pēc laikapstākļiem, pieteikšanās un lapu izvešanas laiks var tikt pagarināts.

Tāpat informējam, ka zaru izvešanu ir iespējams pieteikt pa maksu SIA “Smiltenes NKUP”, zvanot uz mob.tālr. 29161694 darba laikā no plkst. 8.00 – 17.00 vai SIA “ZAAO” tālrunis informācijai 64281250 vai uz mob. 29225862.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, izmantot pašvaldības apmaksāto savāktās zāles un lapu maisu izvešanu pilsētas teritorijā, savukārt visas iespējamās neskaidrības risināt savstarpēji komunicējot.

Rūpēsimies par apkārtējo vidi un sakopsim savu novadu kopā!

Informāciju sagatavoja:
Saimnieciskās darbības nodaļa

Ceļvedis
Slider