2019. gada 14. dec.
Viegli lasīt

Šonedēļ atsākti darbi pie Raiņa ielas rekonstrukcijas

Marta beigās atsākās Raiņa ielas  pārbūves darbi, posmā no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai, tajā skaitā Raiņa un Rīgas ielas krustojumā. Pārbūves darbu laikā tiks izbūvēti ūdensapgādes, sadzīves un lietus kanalizācijas, sakaru un elektroapgādes tīkli, pārbūvēts ielas brauktuves segums un izbūvēta gājēju ietve.

Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai pārbūves nepieciešamība jau vairākus gadus, īpaši vasaras sausajā periodā vai rudens lietainajā sezonā, ir aktualizēta gan sabiedrībā, gan pašvaldībā. Piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējuma atbalstu projektā “Ūdensapgādes un kanalizāciju tīklu paplašināšanas Smiltenes pilsētā 3.kārta”, kuru īsteno SIA “Smiltenes NKUP”, pašvaldības budžeta līdzekļus, kā arī saņemot AS “Sadales tīkls” un SIA “Lattelecom” atbalstu elektroapgādes un elektronisko sakaru tīklu pārbūvē, 2019.gadā tiek plānots pabeigt darbus pie ielas pārbūves.

Kopējās ielas pārbūves darbu izmaksas – 1 444 034,14 EUR, t.sk. pašvaldības finansējumas – 1 179 604,08 EUR.

Vēršam uzmanību, ka būvdarbu laikā satiksme pa ielu būs apgrūtināta! Pārsvarā satiksme tiks organizēta pa vienu brauktuves pusi, to regulējot ar luksoforiem, priekšrocības zīmēm vai satiksmes regulētāju. Būvdarbu laikā iespējama ielas īslaicīga slēgšana pa posmiem visā brauktuves platumā. Māju īpašnieki un iedzīvotāji pēc iespējas tiks informēti personīgi par satiksmes organizācijas izmaiņām un apgrūtinājumiem, kas skars piekļūšanu īpašumiem.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām būvdarbu veikšanas laikā!

Būvdarbu veicējs – SIA “Woltec”, apakšuzņēmējs – SIA “8CBR”, projekta būvuzraugs – SIA “Būvuzraugi LV”, autoruzraugs – SIA “Ceļu Komforts”. Projekta īstenošanas laiks 2019.gada rudens.

Ilze Sausā
Smiltenes novada domes
Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja
Inga Kovala
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Slider