2020. gada 7. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Starptautiska projekta ietvaros izstrādās Smiltenes novada komunikācijas stratēģiju un vizuālo identitāti

Biedrības  “Abulas lauku partnerība” starptautiskais projekts “Place Branding for Rural Development” (Nr. 18-00-A019.333-000016) apstiprināts Lauku atbalsta dienestā 2018.gada 23.novembrī.

Projekta sadarbības partneri Latvijā ir biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgauja” (https://www.zgauja.lv/) un ārvalstīs Vietējā rīcības grupa no Somijas LAG Ravakka (http://www.ravakka.fi ) un vietējā rīcības grupa no Zviedrijas Dalavarnas Utvecklings Omrade (http://www.duodalalvarna.com/ ).

Projekta mērķis ir sekmēt teritorijas daudzveidīgu attīstību, sadarbojoties ar citu līdzīgu teritoriju partneriem, pārņemot vērtīgu pieredzi, gūstot jaunas zināšanas, izstrādājot teritorijas zīmola stratēģiju un radot jaunu pieeju vietas zīmola izmantošanas iespējām, kā arī apmācot mērķa grupas efektīgi lietot zīmolu dažādām mārketinga aktivitātēm.

Projekta aktivitātes plānotas Smiltenes un Beverīnas novados – dažādu apmācību organizēšana saistība ar efektīvu zīmola lietošanu, pieredzes apmaiņas braucieni pie sadarbības partneriem uz Somiju un Zviedriju un viņu uzņemšana Smiltenes un Beverīnas novados, kā arī “Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģija un vizuālās identitātes” un “Beverīnas novada zīmolvedības stratēģija un vizuālās identitātes” izstrāde. Par tiesībām veikt Smiltenes un Beverīnas novadu Zīmolu Stratēģiju izstrādi, ņemot vērā ieprikuma rezultātus, tika izvēlēts   SIA “Triple Bounce” (http://www.bounce.lv/), ar kuru līgums tika noslēgts 2018.gada 7.decembrī.

Pirmais darba uzdevums ir esošās situācijas analīze. Pētījums aptvers Smiltenes un Beverīnas novadu mērķa grupas: novadu iedzīvotājus, uzņēmējus, pašvaldības, NVO pārstāvjus. Šī posma mērķis: iegūt padziļinātu un vispusīgu izpratni par novada identitātes aspektiem, vērtībām, pašuztveri, salīdzinošo vērtējumu, novada pastāvīgo, mainīgo un simbolisko faktoru uztveri, novadu simbolizējošo resursu uztveri un to attīstības dinamiku un zīmola identitātes atribūtiem.

Projekta īstenošana paredzēta līdz 2020.gada 20.martam.

Projekta vadītāja Antra Ķikute, no Smiltenes novada domes projektā iesaistīta Sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze un no Beverīnas novada- Projektu vadības speciāliste Linda Krūmiņa.

Sveta Rozīte
biedrības “Abulas lauku partnerība”
VRG vadītāja

 

Ceļvedis
Slider