2020. gada 22. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Strādājošajiem, pašnodarbinātajiem Smiltenē iespēja iegūt jaunas kompetences

Izsludināta ES fondu finansētā pieaugušo izglītības projekta 3. kārta, kurā ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var pieteikties mācībām, lai iegūtu jaunas kompetences vai pārkvalificētos.

Šajā projekta kārtā Smiltenē  pieejams  plašāks piedāvājuma klāsts ar izglītības programmām kā, E, C, CE kategorijas tiesības, metālapstrāde, ēdināšanas un tūrisma jomā, bet kā jaunums – iespēja apgūt šūšanas ražošanu un pārskatu sagatavošanu MS Excel programmā. Pieteikties un uzzināt par citām mācību programmām, kuras sāksies novembrī iespējams līdz 17. septembrim pie pieaugušo izglītības projekta koordinatores Smiltenē. Ar mācību programmām var iepazīties pielikumā  vai projekta mājas lapā.

Mācībām projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 3. kārtā piedāvātajās programmās, tāpat kā iepriekš, var pieteikties strādājošie no 25 gadiem, tostarp pašnodarbinātie un jaunie vecāki, kas ir darba attiecībās un devušies bērna kopšanas atvaļinājumā. Kopumā tiek piedāvātas izglītības programmas 11 tautsaimniecības nozarēs – tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana, pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība, ēdināšana un tūrisms, transports un loģistika, enerģētika, ķīmiskā rūp-niecība, būvniecība, kokrūpniecība, metālapstrāde, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Šajā projekta kārtā pieaugušo izglītības projekta mācību programmām Smiltenē var pieteikties četrās izglītības iestādēs – Smiltenes Tehnikumā, mācību centrā “Buts”, mācību un konsultāciju centrā “ABC”, kā arī SIA “Autoskola Einšteins Rīga”.

Projekts tiek īstenots ar ES un valsts atbalstu, tādēļ strādājošajam jāsedz tikai līdzmaksājums 10 pro-centu apmērā no mācību maksas. Izglītības iestādēs ir noteikta maksa par mācību programmām – atbil-stoši izvēlētajai mācību programmai konkrētā izglītības iestādē mācību maksu 90 procentu apmērā segs ES fondi un valsts, savukārt atlikušie 10 procenti būs strādājošā līdzmaksājums. Piemēram, no Smiltenē piedāvātajām izglītības programmām mazākais līdzmaksājums ir 7,20 eiro, savukārt lielākais – 156,60 eiro. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu mācības tiek nodrošinātas bez maksas.

Pieteikties mācībām un saņemt palīdzību (iesnieguma veidlapas un nosūtīšana elektroniski)  mācību programmu jautājumos var vērsties  Smiltenes novada Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpo-šanas centrā, Dārza ielā 3, pie pieaugušo izglītības projekta koordinatores Jūlijas Egles. Ar koordinatori iespējams sazināties pa tālruni 64707588 vai 26370774, kā arī e-pastu [email protected], kā arī vēršoties klātienē jebkurā izglītības iestādē, kas projekta gaitā piedāvā apmācības.

Iesniedzot dokumentus nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu, kas atrodama mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv vai projektā iesaistīto izglītības iestāžu mājaslapā. Pēc aizpildī-šanas pieteikums ir jāparaksta, jāieskenē vai jānofotografē un pa e-pastu jānosūta izglītības iestādei, kurā vēlas mācīties. Tāpat, ja nepieciešams, elektroniski jāpievieno arī citi dokumenti – ja pieteikums tiek iesniegts tālākizglītības programmā, jāpievieno ieskenēts izglītību apliecinošs dokuments, bet, ja cilvēkam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, – ieskenēta attiecīga izziņa. Dokumenta oriģināls būs jāuzrāda brīdī, kad pieteikums tiks izskatīts, dati pārbaudīti un klātienē ar izglītības iestādi slēgts līgums par apmācībām.

Smiltenes strādājošajiem iedzīvotājiem iespēja pieteikties apmācībām ir ne tikai mūsu pilsētā, bet izglītības iestādēs visā Latvijā – apmācības piedāvātas vairāk nekā 400 mācību programmās. Katrs strādājošais projektā var iesaistīties vienu reizi. Plašāka informācija par izglītības programmām un mācību iespējām pieejama mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

Vairāk par projektu šeit.

 

Sagatavoja:
Pieaugušo izglītības projekta koordinatore
Jūlija Egle

Slider