2021. gada 20. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Sumināti akcijas “Dziedi savam novadam!” dalībnieki

Jau rakstījām, ka godinot Latvijas valsts simtgadi un sagaidot Smiltenes novada 10 gadu jubileju, svētku radīšanā un svinēšanā aicinājām ikvienu – bērnus, jauniešus, seniorus, amatiermākslas un darba kolektīvus piedalīties akcijā  “Dziedi savam novadam”, lai kopā izdziedātu dziesmu “Manam novadam”. Šonedēļ sumināti visi akcijas dalībnieki.

Dziesmas “Manam novadam” dziedāšanā piedalījušies vairāk kā 200 bērni un pieaugušie, tāpēc 14. un 16.janvārī devāmies pie Smiltenes pilsētas Kultūras centra jauktā kora “Vidzemīte”, Launkalnes bērnu popgrupas “Blēņas” un sieviešu vokālā ansambļa “Anemones” dalībniekiem, Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes bērnu popgrupas “Palsiņas”, “Ežu” un “Bitīšu” grupiņu bērniem, viņu vecākiem, audzinātājām, kā arī Grundzāles pamatskolas audzēkņiem, lai teiktu paldies par viņu dalību akcijā, pasniegtu pateicības rakstus un novada suvenīrus.

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes bērnu popgrupas “Palsiņas”, “Ežu” un “Bitīšu” grupiņu bērni, viņu vecāki, audzinātājas.

Grundzāles pamatskolas audzēkņi un skolotājas.

Launkalnes bērnu popgrupas “Blēņas” un sieviešu vokālā ansambļa “Anemones” dalībnieki.

Smiltenes pilsētas Kultūras centra jauktais koris “Vidzemīte” mēģinājuma laikā.

Paldies visiem akcijas dalībniekiem, jo katrs veidotais “Dziedi savam novadam” video ir ar savu stāstu un ir kā paliekoša dāvana Smiltenes novada 10 gadu jubilejā, kuru atzīmēsim šogad. Visus akcijā iesūtītos video var apskatīt ŠEIT.

Akcijas mērķis bija veicināt patriotisma un piederības sajūtas veidošanu pret Latviju un novadu, stiprināt novada iedzīvotāju vienotību un saliedētību, un ļoti ceram, ka akcijas dalībniekiem tas izdevās!

Atgādinām, ka pirmo reizi dziesma “Manam novadam” izskanēja 2011.gadā Smiltenes novada svētkos Palsmanē, tās vārdu un mūzikas autore ir palsmaniete Dace Purvlīce. Dziesma ir apceļojusi katru novada pagastu, iemantojot Smiltenes novada neoficiālās himnas statusu. Vai tā kļūs par oficiālo novada himnu, to parādīs laiks un pati dziesma, jo pats svarīgākais, lai iedzīvotāji šo dziesmu pieņemtu, atpazītu un svinīgos svētkos to velētos dziedāt, kā arī lai šī dziesma raisītu patriotiskas emocijas, mīlestību un uzticību savam novadam!

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību specialiste

KalendārsSlider