2019. gada 18. sept.
Viegli lasīt

Svinam Smiltenes novada 10 gadu jubileju

Aicināti kopīgi svinēt Smiltenes novada 10 gadu jubileju! 8 svētku dienās ar lepnumu raudzīsimies uz paveikto un izcelsim katra Smiltenes novada pagasta un pilsētas īpašās lietas, vietas, cilvēkus un visa novada kopīgās vērtības.

2019.gada 1.jūlijā apritēs 10 gadi kopš Smiltenes novada izveidošanas, apvienojot Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos pagastus – Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas pagastus. Esam lepni par paveikto un sasniegto šajos 10 gados un sakām paldies ikvienam par ieguldījumu novada attīstībā un tā vārda popularizēšanā Latvijā un pasaulē.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Šajos 10 gados esam paveikuši daudz, bet redzam arī to, ka daudz vēl ir ko paveikt, bet droši varu teikt, ka, pateicoties līdzcilvēku ieguldījumam, uzņēmumu attīstībai, esam kļuvuši par ekonomiski spēcīgu novadu, esam radījuši labvēlīgu vidi dažādu mērķu īstenošanai- vietu, kur augt! Paldies ikvienam par ieguldījumu savas mājas un sētas sakārtošanā, darba vietu radīšanā, tradīciju stiprināšanā un jaunu veidošanā. Sveicu ikvienu novadnieku novada 10 gadu jubilejā. Svinēsim svētkus ar lepnumu par paveikto un pozitīvu skatu nākotnē! Uz tikšanos novada svētku dienās ikvienā pagastā un pilsētā!”

Šo gadu laikā katru gadu tikāmies kādā no novada pagastiem, lai svinētu Smiltenes novada svētkus un iepazītu viens otru, palepotos ar to, ko katrs savam novadam varam dot. Atzīmējot 10 gadus kopš Smiltenes novada izveidošanas, aicinām visiem atkal kopā satikties, šoreiz ne tikai lepojoties ar katra veikumu, bet izceļot mūsu kopīgās vērtības. Smiltenes novada 10 gadu jubileju svinēsim no 21.jūnija līdz 10.augustam īpašos svētku pasākumos gan pilsētā, gan pagastos!

Aicinām ikvienu novadnieku un viesi satikties vietās, kur dzimst latviskums, skan dziesma, rīb deja un mīt miers, kur varam zaļot, prātot, mīlēt un kopā satikties. Tā būs atkal iespēja ikvienam novadniekam un viesim apceļot Smiltenes novadu, iepazīt, kas pagastā paveikts, kā arī tikties ar aktīvākajiem un darbīgajiem novada iedzīvotājiem, kuri ir novada galvenā vērtība.

Uz tikšanos Smiltenes novadā- vietā, kur augt! 

Pasākuma organizators var izdarīt foto un video uzņēmumus pasākuma norises vietā vai tuvākajā apkārtnē (tostarp pie ieejas). Ja Jūs ierodaties pasākuma vietā, Jūs apzināties, ka Jūsu attēls var tikt uzņemts un apstrādāts turpmākajiem publicitātes mērķiem. Organizators ir publiska institūcija, kurai ir pienākums informēt sabiedrību par publisku līdzekļu finansētām aktivitātēm. Organizators neapstrādās Jūsu personas datus, ja Jūs neatradīsieties pasākuma tuvumā.

Kalendārs

Youtube

Slider
Pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā