2021. gada 26. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Tiek īstenots projekts “Sieviešu tērpu iegāde jauktajam vokālajam ansamblim “Sabalsis””

Tiek īstenots projekts “Sieviešu tērpu iegāde jauktajam vokālajam ansamblim “Sabalsis””

Uzsākusies projekta Nr.17-09-AL10-A019.2204-000009 “Sieviešu tērpu iegāde jauktajam vokālajam ansamblim “Sabalsis”” īstenošana, kura ietvaros ansambļa meitenes tiks pie jaunām kleitām un žaketēm.

Projekta mērķis ir veicināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu iedzīvotājiem, saglabājot un pilnveidojot latviskās tradīcijas. Veicināt dažādu paaudžu saliedēšanos. Veidot skatītāju izpratni par gaumīgiem tērpiem, labu mūziku un kulturālu vidi.

Kopējās projekta izmaksas ir 704,00 EUR, no kuriem 633,60 EUR Lauku atbalsta dienesta finansējums, savukārt 70,40 EUR  Smiltenes novada domes līdzfinansējums.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 4. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Bilskas pagasta pārvaldes sekretāre
Ira Punkstiņa

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider