2020. gada 10. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Tiek pārdota ugunsdzēsēju automašīnu

Smiltenes novada dome pārdod par brīvu cenu pašvaldības kustamo mantu – kravas ugunsdzēsēju automašīnu GAZ 66, valsts reģistrācijas Nr.AS-744, virsbūves Nr.XTH006611K0605333, 1989 .izlaiduma gads.

Atsavināmā transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas cena ir noteikta – 1000,00 euro (viens tūkstotis euro un 00 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.

Par atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu, apskates vietu un laiku var sazināties ar Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāju Aldu Zvejnieci (mob.tel.nr.29449680, tel.64707867, e-pasts: [email protected]).

Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, ir jāpiesakās Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00. līdz 2018.gada 5.novembrim (ieskaitot).

Ja sludinājumā noteiktajā laikā pieteiksies vairāki pircēji, starp šīm personām tiks rīkota izsole.

Pieteikuma VEIDLAPA.

Transportlīdzekļa vērtības noteikšanas akts.

 

Slider