2020. gada 29. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Tiek plānots labiekārtot Silvas sporta laukumu

Turpinot darbu pie Launkalnes pagasta teritoriju sakārtošanas un labiekārtošanas, Launkalnes pagasta pārvalde ir sākusi plānot darbu arī pie Silvas sporta kompleksa rekonstrukcijas un aicina iedzīvotājus iesniegt arī savas idejas. 

Kā jau informēts iepriekš, 2017.gada nogalē tika atklāts izbūvētais gājēju un veloceliņš Silva- Smiltene, kuru iedzīvotājiem ir iespēja izmantot aktīvajai atpūtai, tāpat arī šīs vasaras laikā tiks uzstādītas sešas āra trenažieru iekārtas Launkalnes aktīvās atpūtas laukumā. Šogad Launkalnes pagasta pārvalde plāno uzsākt darbus arī pie Silvas sporta kompleksa rekonstrukcijas un labiekārtošanas projekta izstrādes.

Ņemot vērā, ka Silvas sporta komplekss un tajā esošā BMX trase ir viens no Launkalnes pagasta Silvas lielākajiem aktīvās atpūtas laukumiem, kā arī šeit regulāri tiek rīkotas dažādās, arī starptautiska mēroga sacensības, ir nozīmīgi to attīstīt un pilnveidot, lai tas kļūtu par kompleksu atpūtas laukumu, kurā turpināt jau aizsāktās aktīvās atpūtas tradīcijas, kā arī spētu piesaistīt arvien jaunus sportistus un interesentus.

Pirms tiek uzsākta tehniskā projekta izstrāde, novada dome un Launkalnes pagasta pārvalde aicina ikvienu iesniegt savas idejas, viedokli par to, kādam būtu jāizskatās Silvas sporta laukumam un BMX trases kompleksam. Kā piemēru varam minēt novadnieku, jauno arhitektu R.Pakuli, kurš šobrīd sadarbībā ar Silvas BMX trases nomniekiem SIA “Silvas Ziķeri” ir uzsākuši darbu pie ideju skiču izstrādes.

Pēc iedzīvotāju viedokļu, ideju apkopošanas, tiks sagatavots uzdevums projektēšanai un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks izsludināts iepirkums būvprojekta izstrādei, pēc kura tiks rīkota būvniecības ieceres sabiedriskā apspriešana, iedzīvotājus atkārtoti aicinot iesaistīties.

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai pašvaldības interneta vietnē www.smiltene.lv.

Inga Kovala
Smiltenes novada domes
Sabeidrisko attiecību speciāliste

Slider