2020. gada 11. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Tiek realizēts projekts “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde”

Šā gada 24.aprīlī Smiltenes novada dome noslēdza līgumu ar Latvijas Universitāti par projekta Nr.1-08/390/2018 “Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” īstenošanu.

Atbilstoši projekta mērķim, līdz 2020.gada 31.maijam, tiks izstrādāts ilgtermiņa apsaimniekošanas plāns Lizdoles ezeram, kurā tiks veikta  ezera un tā piekrastes ekoloģiskā izpēte, iegūstot datus par ūdens kvalitāti, hidroķīmisko sastāvu, dabas vērtībām un nepieciešamajām apsaimniekošanas aktivitātēm eitrofikācijas cēloņu un seku samazināšanai.

Projekts tiek realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu. Kopējās projekta izmaksas ir 8900,00 EUR, ko sedz Latvijas vides aizsardzības fonds.

Vairāk informācijas par Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju tīmekļa vietnē.

Foto avots:www.kodarit.lv

Informāciju sagatavoja
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja Ira Punkstiņa

 

Ceļvedis
Slider