2020. gada 4. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Tiek uzsākti projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta” būvdarbi

Tiek uzsākti būvdarbi projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II. kārta” ietvaros. Bilskas pagastā autoceļa Otkari-Zariņi un Brantu pagastā Ozolkalnu ceļš būvdarbu izpildi veic SIA “Ceļinieks 2010”, Smiltenes pagastā autoceļa Jaunbilska-Strēbeles būvdarbu izpildi veic SIA “Ķikuti-99”. Projektā paredzēts 2019.gadā pārbūvēt arī pašvaldības autoceļus Kažauči-Liepkalni (Smiltenes pag.), Smiltene-Stariņi (Smiltenes pag.), Paltnieku ceļš (Brantu pag.) un Ķempes-Kamolkalns (Variņu pag.).

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta” kopējās izmaksas ir 1 217 448.61 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 1 151 538.53 EUR.
Projektu paredzēts realizēt līdz 2020.gada 30. janvārim.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Kalendārs

Slider