2020. gada 6. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās akcija “Dziedi savam novadam”

Latvijas valsts simtgades svinību veiksmes atslēga ir ikviena cilvēka līdzdalība, līdzdarbība un pašiniciatīva svētku veidošanā un īstenošanā. Arī Smiltenes novada dome svētku radīšanā un svinēšanā vēlas iesaistīt ikvienu no jums – bērnus, jauniešus, seniorus, amatiermākslas un darba kolektīvus.  Aicinām ikvienu no jums piedalīties pašvaldības rīkotajā akcijā par godu Latvijas simtgadei  “Dziedi savam novadam!”.

Akcijas mērķis ir veicināt patriotisma un piederības sajūtas veidošanu pret Latviju un novadu, stiprināt novada iedzīvotāju vienotību un saliedētību.

Pirmo reizi dziesma “Manam novadam” izskanēja 2011.gadā Smiltenes novada svētkos Palsmanē, tās vārdu un mūzikas autore ir palsmaniete Dace Purvlīce. Dziesma ir apceļojusi katru novada pagastu, iemantojot Smiltenes novada neoficiālās himnas statusu.

Piedāvājam noskatīties akcijas “Dziedi savam novadam” dalībnieku – Smiltenes pilsētas Kultūras centra jauktā kora “Vidzemīte”, Launkalnes bērnu popgrupas “Blēņas” un sieviešu vokālā ansambļa “Anemones”, Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes Ežu un Bitīšu grupiņu bērnu un viņu vecāku, Palsmanes PII “Palsiņas”, audzinātāju un darbinieku, grundzāles pamatskolas sagatavotos video.

Grundzāles pamatskolas Ziemassvētku pasākuma laikā Grundzāles pamatskolas skolēni, vecāki, pedagogi piedalās akcijā “Dziedi savam novadam”!  , Īpašais viesis – pati dziesmas autore D.Purvlīce.

Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes ” Palsiņas”, skolotājas un darbinieki.

 Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes grupiņas “Bitītes”  karaokes video.

Dziedot mazie Palsmanes pagasta pirmsskolas iestādes Ežu grupiņas bērni kopā ar savām māmiņām un skolotājām gatavoja kopīgu dāvanu, lai būtu prieks sev un Smiltenes novadam, jo tā ir vieta kur katram ir “savs stūrītis, savs kaktiņš” un kopā varam priecāties, mācīties un augt lieli. Video autors Varis Kondratjevs.

Smiltenes pilsētas Kultūras centra jauktā kora “Vidzemīte” iedziedātā un diriģentes Baibas Žēbinas aranžētā dziesma “Manam novadam”, pie klavierēm Inga Strazdiņa.

Latviju Simtgadē un Smiltenes novadu 10 gados sveic Launkalnes bērnu popgrupa “Blēņas” un sieviešu vokālais ansamblis “Anemones”. Video autors:Jānis Krūmiņš.

Aicinām ikvienu no jums piedalīties Latvijas simtgadei veltītajā akcijā “Dziedi savam novadam!”, lai kopā radītu svētkus un parādītu, ka mēs esam dejotāju un dziedātāju tauta! Akcijas norises laiks pagarināts līdz 2018.gada 31.decembrim! 

Vairāk par akciju ŠEIT.

Ceļvedis
Slider