2020. gada 2. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās  darbi pie projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā”

Projekts “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” Nr.8.1.2.0/17/I/034 tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2 specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” otrās projektu atlases kārtas ietvaros. Projektu paredzēts īstenot līdz 2021.gada 31.augustam.

Šobrīd Dakteru ielā 27 norisinās mācību ēkas pārbūves I kārta – korpusam K4 izbūvētas pirmā stāva dzelzsbetona un mūra konstrukcijas līdz stāva pārseguma līmenim. Ierīkotas apakšzemes komunikācijas ēkas pirmā stāva apjomā, daļēji ierīkotas autostāvvietas gar Avotu ielu. Šobrīd korpusa K4 būvdarbos ir pārtraukums, jo betonēšanas darbiem ir nelabvēlīgi laika apstākļi. Mācību ēkas kopējās izmaksas 3 609 460,42 EUR.

Tuvojas noslēgumam darbi pie Internāta ēkas. Ēkā notiek iekštelpu apdares darbi un komunikāciju izbūve. Internāta ēkas kopējās izmaksas 1 521 523,30 EUR.

Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus un attīstīt esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 7 425 585.11 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 875 655.00 EUR, Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 770 698.15 EUR.

Informāciju sagatavoja:  Ira Punkstiņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja 

Kalendārs

Ceļvedis
Slider