2020. gada 7. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās darbi pie projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā”

Smiltenes novada dome turpina īstenot projektu “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” Nr.8.1.2.0/17/I/034. Projekta pieteikums tika iesniegts un apstiprināts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2 specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” otrās projektu atlases kārtas ietvaros.

Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus un attīstot esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta galvenās aktivitātes: sporta laukuma pārbūve, IKT risinājumu ieviešana un aprīkojumu iegāde, internāta izbūve un iekārtošana, multifunkcionālas Sporta halles izbūve, Smiltenes vidusskolas vidējā korpusa pārbūve Dakteru ielā 27.

Šobrīd noslēgušies sporta laukuma pārbūves darbi – objekts ir nodots ekspluatācijā. Izbūvēti 2 gumijoti basketbola laukumi un 1 volejbola laukums. Visi laukumi aprīkoti ar apgaismojumu. Lai paaugstinātu sporta laukumu apmeklētāju drošību, vietās, kur laukumi ir tuvu ceļu braucamajām daļām, ir izbūvēts paneļveida žogs. Būvdarbus veica SIA “8CBR”. Būvuzraudzības darbus veica SIA “Ceļu komforts”.

Pabeigti arī Smiltenes vidusskolas K2 un K3 korpusu demontāžas darbi. Šo būvdarbu laikā demontēti skolas savienojoši gaiteņi un palīgēkas, izbūvēts siltumtrases pieslēgums esošajām skolas ēkām, internātam un sporta hallei, kā arī pārbūvēti ŪKT tīkli. Darbus veica SIA “R.K.C.F. Renesanse”, būvuzraudzības pakalpojumus nodrošināja SIA “Tranzit ASK”.

Projekta kopējās izmaksas ir 7 304 313.39 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 875 655.00 EUR, Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 770 698.15 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ira Punkstiņa

Ceļvedis
Slider