2021. gada 16. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” īstenošana

Projekts “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” Nr.8.1.2.0/17/I/034 tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2 specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” otrās projektu atlases kārtas ietvaros. Projektu paredzēts īstenot līdz 2021.gada 31.augustam.

Šobrīd Dakteru ielā 27 mācību korpusā K5 norisinās pārsegumu paneļu pastiprināšana, komunikāciju izbūve. K4 korpusam tiek veikta 3.stāva betonēšanas, inženierkomunikāciju izbūve un labiekārtošanas darbi. Būvdarbus veic SIA “R.K.C.F. Renesanse”, būvuzraudzību SIA “Marčuks”, autoruzraudzību SIA “Firma L4”.

Iegādātas mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās informāciju un komunikāciju tehnoloģijas. Internāta ēka aprīkota ar mēbelēm.

Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus un attīstīt esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 7 425 585.11 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 875 655.00 EUR, Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 770 698.15 EUR.

 

 

 

Informāciju sagatavoja,

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Ira Punkstiņa

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider