2021. gada 13. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” īstenošana

Projekta Nr.8.1.2.0/17/I/034 “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” ietvaros norisinās Smiltenes vidusskolas būvdarbi. Šobrīd Dakteru ielā 27 mācību korpusā K5 notiek būvdarbu pieņemšana, kā arī būvniecības gaitā radušo defektu labošana. K4 korpusā ir izbūvēts ātrijs, pabeigti darbi pie jumta konstrukciju izbūves, tiek siltināta fasāde un plānots uzsākt darbus pie ventilējamās fasādes plākšņu apdares montāžas. Iekštelpās tiek ierīkotas inženierkomunikācijas un norit iekšējās apdares darbi.

Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus un attīstīt esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Tā ietvaros jau 2018.gadā tika pārbūvēts skolas sporta laukums, savukārt 2020.gada februārī ekspluatācija tika nodota jaunuzceltā Internāta ēka.

Projekta kopējās izmaksas ir 7 425 585.11 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 875 655.00 EUR, Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 770 698.15 EUR.

Projekts tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2 specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” otrās projektu atlases kārtas ietvaros.

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja Ira Punkstiņa

KalendārsSlider