2020. gada 22. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta” būvdarbi

Turpinās projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta” būvdarbi

Smiltenes novada domes īstenotā projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II. kārta” realizācijas ietvaros patlaban tiek veikti darbi pie pašvaldības ceļu rekonstrukcijas ceļu posmiem: Otkari-Zariņi (Bilskas pagastā), Jaunbilska-Strēbeles (Smiltenes pagastā) un Ozolkalnu ceļš (Brantu pagastā). Projektā paredzēts 2019.gadā pārbūvēt arī pašvaldības autoceļus Kažauči-Liepkalni (Smiltenes pag.), Smiltene-Stariņi (Smiltenes pag.), Paltnieku ceļš (Brantu pag.) un Ķempes-Kamolkalns (Variņu pag.).

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta” kopējās izmaksas ir 1 217 448.61 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 1 151 538.53 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2020.gada 30. janvārim.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Dille
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Slider