2020. gada 25. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās projekta “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta” īstenošana

Norisinās darbi pie Projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/027 “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta” īstenošanas. Atbilstoši Projekta ietvaros sagatavotajiem būvprojektiem “Smiltenes pilsētas Limbažu, Celtnieku un Gaujas ielu un inženiertīklu infrastruktūras pārbūve” un “Rūpnieciskās ražošanās ēkas būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē” līdz 2019.gada februārim objektos veikti sekojoši būvdarbi:

Objektā “Smiltenes pilsētas Limbažu, Celtnieku un Gaujas ielu un inženiertīklu infrastruktūras pārbūve” visās ielās veikta galveno inženiertīklu: ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, elektroapgādes, siltumtrases un elektronisko sakaru tīklu būve vai pārbūve. Veikta ielu brauktuves zemes klātnes un pamata konstruktīvo kārtu  būve. Celtnieku ielā uzsākta gājēju ietves izbūve un ieklāta asfalta seguma apakškārta. 2019.gada janvāra beigās objektā noteikts tehnoloģiskais pārtraukums līdz iestāsies atbilstoši laikapstākļi veicamajiem būvdarbiem.
Objektā “Rūpnieciskās ražošanās ēkas būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē” veikta esošās teritorijas attīrīšana no apauguma, teritorijas zemes klātnes izbūve un pamata konstruktīvo kārtu izbūve.

Veikta ēkas dzelzsbetona pāļu iestrāde, šķembu pamatnes un pamatu dzelzsbetona konstrukciju izbūve. Kopējais  pamatu izbūves apjoms veikts 75% apmērā. Uzsākta ēkas nesošo metāla konstrukcijas montāža.

Ēkas teritorijai izbūvēta lietus ūdens un drenāžas tīklu sistēma, kas nodrošina esošo virsūdeņu novadīšanu pilsētas centralizētajā lietus ūdens noteksistēmā. Izbūvēts ēkas elektroenerģijas pieslēgums.
Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī sakārtot un attīstīt degradētās ražošanas teritorijas.
Projekta kopējās izmaksas ir 3 032 529,50 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  1 333 910.00 EUR.
Informāciju sagatavoja
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Ira Punkstiņa

Ceļvedis
Slider