2021. gada 13. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Turpinās projekta “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta” īstenošana

2020.gada oktobrī noslēgušies projekta Nr.5.6.2.0/18/I/018 “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta” ietvaros veiktie būvdarbi Dārza ielas posmā no krustojuma ar Dakteru ielu līdz pieslēgumam Atmodas ielā. 

Veicot būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, konstatēti defekti, kuru novēršanai šobrīd nav piemēroti klimatiskie apstākļi. Objektā konstatēto defektu novēršana paredzēta 2021.gadā un to paredzēts nodot ekspluatācijā līdz 2021.gada jūnijam.

Būvdarbus objektā veic SIA “Buildimpeks”, autoruzraudzību SIA “Ceļu komforts”, būvuzraudzību SIA “Marčuks”.

Projekta mērķis ir attīstīt degradēto jeb ražošanas teritoriju, veicot tai pieguļošas ielas un ar to saistītās infrastruktūras pārbūvi t.sk. ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi, kas radīs pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi esošajiem un jauniem uzņēmējiem, pozitīvi ietekmējot uzņēmumu konkurētspēju, ekonomisko aktivitāšu pieaugumu un jaunu darbavietu radīšanu Smiltenes pilsētā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 221 743,58 EUR. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 493 374,85 EUR un tas veido 43,86% no attiecināmām izmaksām, valsts budžeta dotācija sasniedz 96 804,24 EUR, Smiltenes pašvaldības finansējums sastāda 631 564,49 EUR. 

 

 

Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja

Ira Punkstiņa

KalendārsSlider