2020. gada 19. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Uz SIA ”Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” valdes locekļa amatu virzīs smiltenieti Didzi Lūkinu

Noslēdzies konkurss uz Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA ”Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” valdes locekļa amatu. Izvērtējot pretendentus, konkursa komisija uz valdes locekļa amatu ir nolēmusi virzīt smiltenieti Didzi Lūkinu, kurš saņēma komisijas locekļu balsu vairākumu. 1.decembrī notiks kapitālsabiedrības dalībnieku sapulce, kurā ir plānots komisijas nominēto pretendentu ievēlēt par valdes locekli.

Kopumā uz SIA ”Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” valdes locekļa amatu tika saņemti 4 pieteikumi. Visus kandidātus komisija vērtēja divās kārtās. Konkursa pirmajā kārtā komisija izskatīja kandidātu iesniegtos pieteikumus un stratēģisko redzējumu par iestādes darbību un attīstību medicīnas jomā, savukārt otrajā kārtā – klātienes intervijās – komisija vērtēja kandidātu zināšanu un kompetenču atbilstību valdes locekļa amatam izvirzītajām prasībām – izpratni par pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību, zināšanas un izpratni par administratīvo, personāla un pārmaiņu vadības procesu, zināšanas un izpratni par finanšu vadības jautājumiem un valodu zināšanas.

Konkursa pretendentiem izvirzītās prasības bija akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā, ekonomikā vai vadībzinībās, vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā, nevainojama reputācija, augsta atbildības sajūta un precizitāte, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, labas komunikācijas spējas, mērķtiecība, stratēģiskā domāšana, atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta otrās daļas prasībām un  atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

Didzis Lūkins ir ieguvis divas augstākās izglītības – Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā, savukārt Rīgas Stradiņu universitātē profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un fizioterapeita profesionālo kvalifikāciju. Iepriekšējā darba pieredze ir saistīta gan ar uzņēmējdarbību, gan finanšu nozari, strādājot par investīciju projektu vadītāju, kā fizioterapeits praktizējies un strādājis vairākās medicīnas iestādēs Latvijā un Vācijā, atvēris savu fizioterapeita privātpraksi “DL Fizio” Smiltenē un Cēsīs. Didzis ir sabiedriski aktīvs – iesaistās korporatīvo sporta pasākumu organizēšanā, kur vada ārstnieciskās vingrošanas grupām, dejo tautas deju kolektīvā “Sadancis”.

Didzis Lūkins uzskata, ka, uzsākot darbu kapitālsabiedrības valdē, nepieciešams sākt ar “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” ilgtermiņa un vidējā termiņa stratēģiskās attīstības vadlīniju izstrādi. Sevišķu uzmanība jāpievērš cilvēkresursu un finanšu resursu organizācijai. Lai nodrošinātu iestādes ilgtspēju ir jāstrādā pie jaunu kvalificētu speciālistu piesaistes. Mērķtiecīgi un secīgi ir jāsakārto mūsdienu prasībām atbilstoša vide, infrastruktūra un tehnoloģiskais nodrošinājums. Jānodrošina traumpunkta, dežūrārstu, kā arī ārstu – speciālistu konsultāciju un vizīšu, diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju, medicīniskās aprūpes mājās un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība un to pienācīga kvalitāte.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis uzsver: “SIA ”Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” jaunajam valdes loceklim kā viens no galvenajiem uzdevumiem būs panākt vienošanos ar Nacionālā veselības dienestu par valsts finansējuma piešķiršanu, kā arī saglabāt 24 stundu traumpunktu, lai nodrošinātu līdz šim ierastos pakalpojumus. Taču ar to viss nebeidzas – ir jāizstrādā ilgtermiņa un īstermiņa attīstības programma, jāievieš e-veselība, jāpiesaista jauni speciālisti, jārada iespēja mūsdienīgi pieteikties un saņemt iestādes pakalpojumus. Šo sarakstu varētu ilgi turpināt, taču svarīgi, lai uzņēmums strādā stabili un ar skatu nākotnē, lai ikviens apmeklētājs ir apmierināts ar saņemto pakalpojumu!

Ir prieks, ka jaunie speciālisti atgriežas dzimtajā novadā, tāpēc novēlām Didzim, lai viss izdodas!

Informāciju sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ceļvedis
Slider