2020. gada 11. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzklausa viedokļus par semināru “Pašvērtējums. Laime būt pašam!”

Otrdien,5.decembrī, notika Smiltenes novada domes izveidotās Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājas darbības izvērtēšanas komisijas sēde, lai izvērtētu 2017.gada 9.novembrī vadītā semināra “Pašvērtējums. Laime būt pašam!” atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam.

Iepriekš informējām, ka Smiltenes novada dome 2017.gada 21.novembrī ir saņēmusi Izglītības kvalitātes valsts dienesta iesniegumu, kurā norādīts, ka viņu rīcībā nonākusi informācija, ka Smiltenes novada domes deputāte un priekšsēdētāja vietniece A.Cunska 2017.gada 9.novembrī ir vadījusi semināru pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem “Pašvērtējums. Laime būt pašam!”, kur konstatēts, ka semināra prezentācijā ietvertā informācija, iespējams, neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” noteiktajam regulējumam, lūdzot pašvaldībai to izvērtēt.

Lai komisijas locekļi varētu izvērtēt semināra saturu, norisi un tā ietekmi, uz sēdi bija aicināti semināra dalībnieki – novada izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki, kā arī sēdē piedalījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Uzraudzības departamenta vadītājs Juris Zīvarts, lai izprastu IKVD prasības pret semināra satura izvērtēšanu.

Komisijas locekļi klātesošajiem novada izglītības iestāžu vadītājiem un vadītāju vietniekiem lūdza aizpildīt sagatavoto aptaujas anketu un novērtēt semināra “Pašvērtējums. Laime būt pašam!” saturu. Tāpat tika uzklausīti novada izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku viedokļi par semināra prezentācijā  ietvertā video materiāla atbilstību, kā arī saņemtas  atbildes uz citiem komisijas locekļu jautājumiem.

Komisijas uzdevums ir izanalizēt saņemtos un uzklausītos viedokļus par semināru un tā atbilstību, sagatavot  un sniegt atbildi Izglītības kvalitātes valsts dienestam. Nākamā komisijas sēde plānota 2017.gada 19.decembrī.

Informāciju sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Slider