2020. gada 5. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsāk autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri pārbūvi

Uzsāk autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri pārbūvi

Šā gada 28.martā Launkalnes pagastā uzsākti autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri būvdarbi projekta “Autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros. Par būvdarbu izpildi noslēgts līgums ar SIA “8 CBR”.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicot autoceļa Jaunpriedaines-Spicieri transporta infrastruktūras uzlabošanu, radīt šim autoceļam piegulošajās teritorijās vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, paredzēts pārbūvēt autoceļu 1,287 km garumā, tai skaitā ceļa pamata konstruktīvo kārtu izbūve un karstā asfalta seguma ieklāšana, virsūdeņu novadīšanas sistēmu izbūve, aprīkojuma uzstādīšanu, u.c. darbi.

Plānots, ka projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks radītas 10 jaunas darbavietas, komersanti veiks investīcijas vismaz 2,8 miljonu EUR apmērā, tiks atjaunota ražošanas teritorija vismaz 5 ha platībā.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 610 474,23 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 495 503,22 EUR.

Projektu paredzēts realizēt līdz 2017.gada decembrim.

Informāciju sagatavoja: A.Lapiņš









Kalendārs

Ceļvedis
Slider