2021. gada 18. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsāk Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības projekta īstenošanu

Uzsākta Igaunijas – Latvijas  projekta “Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā”  (“COOP Local”) īstenošana

Pēdējās desmitgades laikā  ir ievērojami palielinājusies vietējo lauksaimniecības produktu un bioloģiskās un ekoloģiskās pārtikas popularitāte. Vietējo ražotāju produktu svaigumu, dabiskumu un labo garšu augstu vērtē patērētāji, gan Igaunijā, gan Latvijā un arī citur ārzemēs. Tomēr mazie lauksaimniecības ražotāji nav plaši pazīstami ne savā reģionā, ne kaimiņu  un pārrobežu reģionos. Mazie uzņēmēji un mājražotāji visbiežāk popularizē savu produkciju paziņu lokā vai tikai savā vietējā mērogā, tādējādi nav plašāk pazīstami. Vietējiem pārtikas ražotājiem un mājražotājiem bieži vien pietrūkst informācijas par citiem lauksaimniekiem, kas var piegādāt tādus produktus un izejvielas, kas nepieciešami viņu produkcijas ražošanai. Bieži vien vietējie ražotāji atdod savu produkciju vairumtirdzniecībā vai arī lielveikalu ķēdēm, tādējādi zaudējot iespēju nopelnīt vairāk.

Tādēļ ir būtiski atbalstīt un iedrošināt mazos, vietējos uzņēmējus un mājražotājus meklēt citus pārdošanas kanālus, veicināt to rentabilitāti un konkurētspēju, kā arī atrast jaunas tirgus iespējas gan vietējos, gan kaimiņu novados pierobežā. Tā kā, pietrūkst ne tikai sadarbība starp vietējiem uzņēmējiem un mājražotājiem savos un pierobežas reģionos, bet arī zināšanas un prasmes kā veicināt produktu ražošanu ar augstāku pievienoto vērtību, tad ir ļoti vērtīgi  organizēt kopīgus pasākumus un tikšanās.  Šādi pasākumi dod iespēju rast jaunus kontaktus un sadarbības partnerus, kā arī uzlabot kopā zināšanas un prasmes ne tikai savā nozarē, bet arī mārketingā, konkurētspējas veicināšanā un attiecībās ar klientiem.

Viena no projekta mērķa grupām ir rokdarbnieki un amatnieki, kuru joma ir labi attīstīta, jo lauku reģionos  ir daudz prasmīgu rokdarbu  meistaru un amatnieku, kuri varētu pārdot savu produkciju plašākā teritorijā ārpus sava novada vai pat citās valstīs. Meistariem ar labām valodu un datorprasmēm ir lielāks potenciāls pielietot mūsdienu tehnoloģijas pārdošanas un mārketinga attīstīšanā (tiešsaistes veikaliem, mājas lapas u.c.). Rokdarbnieki un amatnieki no abām valstīm Latvijas un Igaunijas var sadarboties un mācīties kopā kā pārdot savu produkciju, kā efektīvi izmantot mūsdienu tehnoloģiju iespējas konkurētspējas veicināšanā un kā uzsākt biznesu tiem, kuriem šī nodarbe ir tikai kā hobijs.

Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir atdzīvināt un stiprināt pārrobežu uzņēmējdarbību, īstenojot virkni dažādu pasākumu, kas veicinās sadarbības un biznesa attiecību veidošanu starp Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem. Šie pasākumi ir, gan pieredzes apmaiņas braucieni, gan kopīgas tikšanās, mācību ekskursijas un semināri, gan kopīgas izstādes un gadatirgi. Projektā tiks iesaistīti uzņēmēji no Setomaa reģiona, Repinas (Räpina) un Vastselīnas (Vastseliina) pašvaldībām Igaunijas pusē, Apes un Smiltenes pašvaldībām Latvijas pusē.

Projekta galvenās aktivitātes:
Īstenojot projekta aktivitātes, projekta partneri ir nolēmuši izmantot nozaru pieeju. Tādējādi tiks izveidotai pārrobežu sadarbības tīkli četrās nozarēs: 1) ogu un augļu audzētāji un ražotāji; 2) gaļas un piena lauksaimnieki un ražotāji; 3) dārzeņu, garšaugu un augu lauksaimnieki un ražotāji; 4) rokdarbnieki un citi amatnieki. Projekta ieviešanas laikā tiks organizēti mācību pieredzes braucieni (latviešu uzņēmēji pie igauņiem un otrādi), tiks piedāvāts apmeklēt un piedalīties vietējos gadatirgos (Lindoras, Vastselīnas, Repinas, Apes, Smiltenes gadatirgos), tiks organizēts kopējs amatnieku stends izstādēs Rīgā un Tallinā, tiks organizēti 4 kopēji divu dienu praktiskie apmācību semināri, pieaicinot piedalīties labākos Dienvidaustrumu Igaunijas un Vidzemes reģiona speciālistus, aktīvākie uzņēmēji tiks aicināti piedalīties pieredzes braucienos un jaunu noieta tirgu meklēšanā uz Pleskavas apgabalu, Somiju un Baltkrieviju, kā arī tiks sagatavota brošūra divās valodās par projekta partneru uzņēmēju piedāvājumiem.

Viena no pirmajām projekta aktivitātēm plānota 2017. gada 30.martā plkst. 14.00 kad Smiltenes novada pašvaldība organizēs informatīvo dienu, kurā tiks izklāstītas projekta “COOP Local” aktivitātes un plānotie pasākumi. Uz pasākumu tiek aicināti piedalīties Smiltenes novada jaunie uzņēmēji, mājražotāji, amatnieki un rokdarbnieki. Pasākuma norises vieta Smiltenes kultūras centra Kino zāle, Gaujas iela 1, Smiltenē.

Projekta partneri: Setomaa lauku pašvaldību savienība, inkubācijas centrs “Repina (Räpina)”, Vastselīnas (Vastseliina) pašvaldības dome, Apes novada dome un Smiltenes novada dome.

Projekts tiks ieviests laika periodā no 2017.gada marta līdz 2019.augustam.

Projektu „COOP Local” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma.  Smiltenes novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir 61 104,00 EUR, t.sk. programmas finansējums ir 85% jeb 51 938,40 EUR un pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 9165,60 EUR.

Informāciju sagatavoja:
Zelma Mičule,
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Kalendārs









Slider