2020. gada 26. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsāksies Kaikas ielas Smiltenē pārbūve

Šā gada 24.maijā parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/023 “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai II.kārta” īstenošanu.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu infrastruktūrā.

Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, projekta ietvaros plānots veikt Kaikas ielas Smiltenē pārbūvi un asfaltēšanu 921 m garumā, tajā skaitā izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, ielu apgaismojumu, ietvi, u.c.

Plānots, ka projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks radītas vismaz 14 jaunas darbavietas, komersanti veiks investīcijas vismaz  1 777 291 EUR apmērā, tiks atjaunota ražošanas teritorija vismaz 7,14 ha platībā.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir  1 153 861,72 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  633 658, 00 EUR.

Projekta īstenošana plānota 24 mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
Zelma Mičule

Slider