2019. gada 16. dec.
Viegli lasīt

Uzsākta pašvaldībai piederošā Sijāru tilta pār Vizlu Grundzāles pagastā pārbūve

Š.g. 19. februārī  ir uzsākta Smiltenes novada pašvaldībai piederošā Sijāru tilta pār Vizlas upi,  Grundzāles pagastā, uz vietējās nozīmes autoceļa Sijāri – Bērzkalni, pārbūve, kurš kopš 2015.gada sliktā tehniskā stāvokļa dēļ ir slēgts satiksmei.

Pārbūves laikā plānots pilnībā demontēt esošā tilta konstrukcijas un balstus. . Esošā tilta vietā paredzēts izbūvēt vienlaiduma monolīta dzelzsbetona plātnes tiltu ar aplēses laidumu 18m,  tilta kopējais garums 24 metri, brauktuves platums – 5 m, kopējais tilta platums 6,4m.  Tiltam paredzēts izveidot jaunus konusu/nogāžu nostiprinājumus un to atbalstus zemtilta daļā. Ceļa nogāzēs tilta galos tiks izbūvētas ūdens novadīšanas teknes no ceļa klātnes, lai tilta galos neveidotos izskalojumi, kā arī tiks veikta jaunu krasta balstu un konusu uzbērumu izbūve, upes krastu nostiprināšana.

Tāpat kā līdz šim, līdz pat darbu pabeigšanai, lai apbrauktu satiksmei slēgto tiltu jāizmanto apbraucamais ceļš – autoceļš Ceriņkrūms – Pakalnes tilts, Meimurkalna ceļš, Mazsietaliņi, autoceļu Sijāri – Bērzkalni.

Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece: “Tilta atjaunošana ir nozīmīgs ieguldījums, jo aiz tā atrodas vairākas viensētas un zemnieku saimniecība, kuras darbība risinās abās tilta pusēs. Šo ceļu izmanto ne tikai iedzīvotāji, bet arī mežu īpašnieki un mednieki. Tilta pārbūvi iedzīvotāji gaidīja jau vairākus gadus. Ceru, ka iedzīvotāji ar sapratni piecietīs īslaicīgās neērtības turpmākās drošības un ērtību vārdā.”

Darbus objektā atbilstoši veiktajai iepirkumu procedūrai veic SIA “Katleri”. Būvobjektu ekspluatācijā plānots nodot līdz 2019. gada 13. decembrim. Kopējā līguma summa 307 703,52  EUR (summa precizēta), ieskaitot PVN, kas tiek segtas no Smiltenes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Slider