2021. gada 7. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsākti būvdarbi projektā “Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Launkalnes ciemā”


Uzsākti būvdarbi projektā “Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Launkalnes ciemā”

Aprīļa beigās uzsākti darbi pie aktīvās atpūtas laukuma izveidošanas Launkalnes ciemā. Būvdarbus veic SIA “ASE”.  Būvdarbus plānots pabeigt līdz 31.maijam.

Projekta  “Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Launkalnes ciemā” Nr. 16-09-AL10-A019.2203-000001 mērķis ir Launkalnes ciemā attīstīt un labiekārtot aktīvās atpūtas dabā infrastruktūru. Projekta mērķa sasniegšana ir vērsta uz iedzīvotāju līdzdalības, savstarpējās sadarbības veicināšanu, kas dotu iespēju iedzīvotājiem kļūt saliedētākiem, draudzīgākiem un uzturēt savu ķermeni labā fiziskā formā.

Projektu plānots realizēt līdz 2017.gada 30.jūnijam.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 9870,83 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 8883,75 eiro un pašvaldības finansējums plānots 987,08 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja:
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja Zelma Mičule

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider