2020. gada 2. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsākti būvdarbi projektā “Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā”

Uzsākti būvdarbi projektā “Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā”

2017.gada 5.aprīlī uzsākti Palsmanes pamatskolas labiekārtošanas būvdarbi. Būvdarbu veicējs ir SIA “Evento”. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 31.maijam.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus.

Projekta “Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā” (Nr. 16-09-AL10-A019.2201-000002) mērķis ir radīt gan skolēniem, gan pagasta iedzīvotājiem drošu un estētisku vidi. Projekta ietvaros iegādāta sniega frēze/pūtējs, būvdarbu rezultātā tiks uzstādīts žogs, kurš norobežos sporta un aktīvās atpūtas zonu, un izbūvēta bruģa ietve. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 18826,86 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 16944,17 eiro un pašvaldības finansējums plānots 1882,69 eiro.

Projektu plānots realizēt līdz 2017.gada 30.jūnijam.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļa

KalendārsSlider