2020. gada 7. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsākti darbi projektā “Palsmanes kapsētas digitalizācija”

Uzsākti darbi projektā “Palsmanes kapsētas digitalizācija”

Februāra mēnesī noslēgts līgums ar SIA “Cemety”, kas veiks projektā nepieciešamos darbus kapsētas digitalizācijai. Kapsētas digitalizēšanas procesā sākot ar marta mēnesi kapsētā tiks veikti uzmērīšanas darbi, fotografēšana, kapu dārziņu apsekošana, u.c. Datu bāzes izveidošanai darbu izpildītājiem nodotas miršanu apliecību kopijas no 1982. gada līdz 2017.gadam.

Projekta mērķis ir Palsmanes kapsētā veikt digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un fotofiksēšanu, kā arī izveidot datu bāzi un mobilo lietotni, kā arī pie kapsētas uzstādīt stendu ar kapu izvietojuma plānu.

Projekta kopējās izmaksas ir 7405,20 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 6664,68 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 740,52 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Ceļvedis
Slider