2020. gada 4. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsākti projekta “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārtas” būvdarbi

Smiltenes pilsētā uzsākti Limbažu ielas, Celtnieku ielas un Gaujas ielas posma no Valmieras ielas līdz pilsētas robežai būvdarbi projekta “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārtas” ietvaros. Par būvdarbu izpildi noslēgts līgums ar SIA “8 CBR”.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī sakārtot un attīstīt degradētās ražošanas teritorijas.

Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, paredzēts pārbūvēt Celtnieku, Limbažu un Gaujas ielas posmus, ar kopējo garumu 1,17 km, kā arī veikt Limbažu ielas 8 teritorijas degradētās teritorijas sakārtošanu un ražošanas ēkas izbūvi, ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pieslēguma izveidošanu, ārējo elektrisko tīklu, apgaismojuma pārbūvi, u.c.
Plānots, ka projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks radītas vismaz 64 jaunas darbavietas, komersanti veiks investīcijas vismaz 748 446 EUR apmērā un tiks atjaunota ražošanas teritorija vismaz 3.93 ha platībā.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 906 761.23 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 333 910.00 EUR.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

 

Kalendārs

Slider