2021. gada 21. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsākts projekts “Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas izveidei ap Bilskas ezeru”

Uzsākts projekts “Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas  izveidei ap Bilskas ezeru

22. aprīlī “Lielās talkas” dienā tika uzsākti darbi pie aktīvās atpūtas takas izveidošanas ap Bilskas ezeru, kurā piedalījās Bilskas pagasta iedzīvotāji.

Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Karlsone: “Zīmīgi, ka takas veidošana aizsākās Lielās talkas dienā. Patīkami pārsteidza iedzīvotāju atsaucība. Darbus bijām rūpīgi izplānojuši un, neskatoties uz nepateicīgajiem laika apstākļiem, plānu izdevās realizēt. Pašlaik ir salikts takas pamats 800 m garumā, maija vidū darbs turpināsies, tiks piestiprināta takas virsma, izveidoti makšķernieku laipu atzari. Liels paldies SIA “SOFTWOOD” kolektīvam, jauniešu deju kolektīva “PIESITIENS” puišiem un ikvienam, kas savu roku pielika, lai jau uz Līgo svētkiem mēs varētu izmantot takas piedāvātās iespējas. Domāju, ka šī talka bija viena no nozīmīgākajām mūsu pagastā, jo pulcēja kopā cilvēkus, kuriem nav vienaldzīga dzīve pagastā un mēs sākām radīt kaut ko jaunu, vērtīgu un paliekošu.”

Taka top projekta “Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas izveidei ap Bilskas ezeru” nr. 16-09-AL10-A019.2201-000001 ietvaros ar Smiltenes novada domes un Lauku atbalsta dienesta finansiālu atbalstu. Projekta mērķis ir pilnveidot brīvā laika un sporta objektu infrastruktūru un radīt patīkamu vidi pilnvērtīgai aktīvai atpūtai, kā nodrošināt ezera kā dabas vērtības saglabāšanu, izzināšanu un pilnvērtīgu izmantošanu. Projekta ietvaros tiek iegādāti materiāli – kokmateriāli, caurules, skrūves un plastmasas savilcēji, kas izmantoti takas veidošanā.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus. Projekta plānotās izmaksas ir 10 871,98 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 9784,77 EUR, savukārt no pašvaldības finansējums plānots 1087,20. Projektu plānots realizēt līdz 2017.gada 30.jūnijam.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Sagatavoja:
Zelma Mičule
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider