2020. gada 29. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Uzsākusies projekta “Apmācību programma “Bērnu emocionālā audzināšana”” īstenošana

Tiek īstenots projekts “Apmācību programma “Bērnu emocionālā audzināšana””

Uzsākusies projekta Nr. 18-09-AL10-A019.2205-000001 “Apmācību programma “Bērnu emocionālā audzināšana”” īstenošana, kura ietvaros pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem būs iespēja bezmaksas apmeklēt nodarbību ciklu par savu bērnu audzināšanu.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā cilvēku kapitāla stiprināšanas iniciatīvā, tādā veidā palielinot lauku iedzīvotāju drošum spēju – izglītot topošos un esošos vecākus, vecvecākus par bērnu emocionālo audzināšanu, tādā veidā veicinot bērna uzticēšanos, pašcieņas nostiprināšanos, mazinot trauksmes līmeni, veicinot saskarsmes iemaņu attīstību, veicinot bērna iesaistīšanos dažādās aktivitātēs, sekmējot labas attiecības ar vienaudžiem un veicinot emociju pašregulāciju.

Nodarbības palīdzēs:
•    Uzlabot vecāku zināšanas par bērnu attīstību.
•    Veicināt vecāku izpratni par sakarībām  starp savu bērnu pašreizējām audzināšanas metodēm un ar bērnu audzināšanu saistītām problēmām.
•    Palielināt vecāku empātiju pret bērniem.
•    Veicināt drošas piesaistes veidošanu vecākiem ar saviem bērniem.
•    Palīdzēt vecākiem attīstīt emociju pašregulāciju sev un saviem bērniem.
•    Sniegt ieteikumus vecākiem, efektīvu, nevardarbīgu metožu izmantošanā, bērnu disciplinēšanā.

Nodarbības iespējams apmeklēt katru ceturtdienu no 28. jūnija līdz 30. augustam, plkst. 18:00, Bilskā, Pašvaldības mājā. Sīkāka informācijas Smiltenes novada domes mājaslapā. Pieteikšanās nodarbībām, zvanot pa tālr. 26197572. Vietu skaits uz nodarbībām ir ierobežots.

Kopējās projekta izmaksas ir 600,00 EUR, no kuriem Lauku atbalsta dienesta finansējums ir 540,00 EUR, biedrības “Vilkmuiža 2011” līdzfinansējums 60,00 EUR.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Bilskas pagasta pārvaldes sekretāre
Ira Punkstiņa

Slider