2020. gada 27. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Valdībā izskatīts ziņojums par sociālo uzņēmumu darbību un attīstību

Kopš 2018. gada 1. aprīļa, kad stājās spēkā Sociālā uzņēmuma likums, reģistrēti 104 sociālie uzņēmumi. Ņemot vērā, ka Sociālā uzņēmuma likuma pirmā darbības gada laikā bija reģistrēti 49 uzņēmumi, kuriem tika piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, un otrā gada laikā reģistrēto sociālo uzņēmumu skaits ir dubultojies, ir pamats uzskatīt, ka, turpinoties sociālo uzņēmumu atbalsta mehānismu īstenošanai, sociālo uzņēmumu skaits līdz 2022.gada beigām varētu dubultoties.

 

Šādas secinājums minēts otrdien valdības sēdē izskatītais un zināšanai pieņemtais informatīvais ziņojums “Par sociālo uzņēmumu darbību un attīstību”. Saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumā noteikto uzdevumu šāds ziņojums Labklājības ministrijai ir jāsagatavo reizi divos gados.

 

Ziņojumā ir apkopota informācija par sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanu, sociālo uzņēmumu darbības jomām, Sociālo uzņēmumu komisijas darbību, Sociālo uzņēmumu reģistru, sociālo uzņēmumu darbības uzraudzību, labās prakses piemēriem, atbalstu sociālajiem uzņēmumiem laika posmā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 1. aprīlim.

 

No ziņojuma izriet, ka vispopulārākā darbības joma sociālo uzņēmēju vidū ir darba integrācija, kurā darbojas 34% uzņēmumu, izglītības joma – 23% un iekļaujoša pilsoniskā sabiedrība, kultūras daudzveidība – 10%. No visiem sociālajiem uzņēmumiem lielākā daļa atrodas Rīgā (57%) un Pierīgā (14%), Kurzemē darbojas 10 %, savukārt Zemgalē 8%, Vidzemē 6% un Latgalē 5%.

 

Labklājības ministrijas sadarbības partneris ALTUM sociālajiem uzņēmumiem sniedz finansiālu atbalstu dažādu biznesa projektu īstenošanai granta veidā. Sociālie uzņēmumi var pretendēt uz grantu līdz 200 000 eiro līdz 2 gadu biznesa projektu īstenošanai, ja biznesa plāns atbilst izvirzītajām prasībām, tai skaitā attiecībā uz ilgtspēju un sociālās ietekmes radīšanu. Līdz 1.jūnijam ALTUM ir noslēdzis 72 granta līgumus, par kopējo summu 4 390 000 eiro, ar vidējo grantu 61 000  eiro.

 

Kopš ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” uzsākšanas ir mērķtiecīgi organizēti sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi, kas domāti, lai veicinātu sabiedrības izpratni par sociālajiem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamo ieguldījumu sabiedrības attīstības veicināšanā. Ir organizētas apmācības potenciālajiem sociālajiem uzņēmējiem par sociālās uzņēmējdarbības būtību, tiesisko regulējumu, mārketingu, komunikāciju, uzņēmuma zīmolu, grāmatvedību un nodokļiem,  finanšu vadību, dažādiem attīstības modeļiem un to, kā sagatavot granta pieteikumu.

 

Līdztekus tiek organizēti sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju ideju konkursi, lai veicinātu jaunu uzņēmumu piesaisti sociālās uzņēmējdarbības formai, kā arī organizētas konsultācijas biznesa plānu sagatavošanai sociālajiem uzņēmumiem par tādiem jautājumiem kā finanses, grāmatvedība un nodokļi, mārketings. Nākamais ideju konkurss tiek plānots šā gada rudenī.

 

Lai pilnveidotu sociālās uzņēmējdarbības regulējumu, Labklājības ministrija plāno izstrādāt grozījumus Sociālā uzņēmuma likumā, pilnveidojot sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanai izvirzītās prasības. Tāpat plānots izstrādāt grozījumus regulējumā, lai precizētu sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas un uzraudzības kārtību, pilnveidotu Sociālo uzņēmumu komisijas darba organizāciju, paplašinātu Labklājības ministrijas iespējas saņemt informāciju no valsts institūciju datubāzēm u.c.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš,

Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

Slider