2020. gada 12. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

VALMIERAS TEHNIKUMS aicina darbā

PROJEKTU DAĻAS VADĪTĀJU (profesiju klasifikatora koda Nr.1213 05)
(darbinieka amats uz noteiktu laiku līdz 2022.gada martam)

Mēs piedāvājam:

 • interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • mēnešalgu (atbilstoši profesionālajai pieredzei) – 1367 – 1571 EUR (bruto);
 • modernu darba vidi un labus darba apstākļus;
 • darba līgumu uz 2 gadiem ar iespēju pagarināt darba attiecības.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitāro, komunikāciju vai sociālo zinātņu jomā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • teicamas angļu un krievu valodas zināšanas – mutvārdos un rakstos;
 • vismaz 2 gadu darba pieredze valsts pārvaldes iestādē;
 • vismaz 2 gadu darba pieredze vadošā amatā;
 • zināšanas par profesionālās izglītības sistēmu;
 • pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto programmu projektu īstenošanā vai administrēšanā;
 • pieredze dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā, t.sk., iekšējo normatīvo aktu izstrādē un virzībā;
 • prasme efektīvi plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei un prasme veikt vairākus pienākumus vienlaicīgi;
 • spēja strādāt saspringtās situācijās, ierobežotā laikā un spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • autovadītāja apliecība B kategorija un pieredze auto vadīšanā.

Galvenie amata pienākumi:

 • Izstrādāt izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģiju, veicināt tās ieviešanu un veikt ieviešanas kontroli;
 • izstrādāt izglītības iestādes internacionalizācijas stratēģiju, atbilstoši ieviest mobilitātes un stratēģiskās partnerības projektus, veicināt ārvalstu izglītojamo apmācības izglītības iestādē;
 • informēt izglītības iestādes administrāciju par pieejamiem finanšu avotiem, analizēt jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas;
 • izstrādāt projekta pieteikumus ārējā finansējuma piesaistei;
 • izvērtēt projekta līdzfinansēšanas iespējas, veikt nepieciešamās darbības līdzfinansējuma saņemšanai;
 • pārraudzīt un koordinēt projektu daļas darbu, kontrolēt mērķu un budžeta izpildi;
 • dibināt un uzturēt regulārus kontaktus ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, Latvijas un starptautiskām organizācijām, uzņēmumiem;
 • pārstāvēt īstenotos projektus un komunicēt ar projektu īstenošanu uzraugošajām institūcijām un sadarbības partneriem;
 • piedalīties, uzstāties starptautiskos semināros un konferencēs;
 • nodrošināt projekta lietvedības dokumentu atbilstošu noformēšanu, uzskaiti un glabāšanu, sakārtošanu nodošanai arhīvā;
 • plānot piegādes un līgumus projektā, koordinēt līgumu sagatavošanu un noslēgšanu. Kontrolēt noslēgto līgumu izpildi;
 • nodrošināt projekta ietvaros paredzēto iepirkumu procedūru organizēšanu. Izstrādāt iepirkumu specifikācijas aprīkojuma un iekārtu iegādei izglītības programmu modernizēšanai. Piedalīties uz projektiem attiecināmo iepirkumu komisijās;
 • nodrošināt sabiedrības informēšanu par izglītības iestādē ieviestajiem un sagatavotajiem attīstības, investīciju, izglītības un stratēģiskās partnerības projektiem (sagatavot preses relīzes, organizēt publicitātes pasākumus).

Iesniedzamos dokumentus – motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas nosūtīt uz e-pasta adresi [email protected] (ar norādi “Konkursam uz projekta daļas vadītāja amatu”) līdz 2020.gada 1.jūnijam plkst. 12.00.

Papildu informācija pa tālruni: 29194941.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai!

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Valmieras tehnikums informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras tehnikums, reģistrācijas  Nr. 90009612809, Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201, [email protected]

Ceļvedis
Slider