2020. gada 4. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Valsts simtgades vakarā pasniegti Smiltenes novada apbalvojumi

Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri ziedojuši savu dzīvi un dzīvību neatkarīgas valsts tapšanai un pastāvēšanai, kuri ar ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. Kā ik gadu Valsts svētkos suminājām un teicām paldies novada cilvēkiem, kuri ar savu darba sparu, entuziasmu un pašaizliedzību ir uzlabojuši un bagātinājuši līdzcilvēku ikdienu, rūpējušies par Smiltenes novada labklājību, pozitīvu atpazīstamību un attīstību.

2018.gada 18. novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā notika Latvijas Republikas simtgadei veltīts pasākums “Saules mūžu Latvijai!”, kurā Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis aicināja ikvienu būt lepniem par sasniegumiem, rezultātiem novada attīstības labā: “Mēs varam būt lepni par to, ko mēs darām. Mūsu novads,  iedzīvotāju skaits ir stabils un ekonomiskā situācija aug, pieaug darba vietu skaits! Mēs varam ar prieku lepoties par to, kas mēs esam patlaban un vienlaicīgi varam pateikt paldies tiem cilvēkiem, kuri to visu ir sasnieguši. Liels paldies ikvienam, kas savu darbu dara pēc vislabākās sirdsapziņas, ar vislabākajām un tīrākajām domām par mūsu Latviju!”

Svinīgā pasākuma galvenajā daļā tika pasniegti Smiltenes novada domes apbalvojumi astoņās nominācijās, kā arī pieci Goda un četri Pateicības raksti.

2018.gada Smiltenes novada Goda cilvēks –Anda un Jānis Dingas

ŠogadSmiltenes novada domes augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes novada Goda cilvēks” saņēma ANDA UN JĀNIS DINGAS.  Dingu ģimene kopā ar aktīviem smilteniešiem 2002.gadā nodibināja sabiedrisko fondu “Krustceles”, ar kuru īstenoti vairāki projekti Smiltenes Cērtenes pilskalnā, radot iespēju bez maksas tā apmeklētājiem interesantāk un aktīvāk pavadīt laiku pie dabas. Katru gadu pirms Ziemassvētkiem fonds rīko akciju, kuras ietvaros palīdz sarūpēt svētku eglītes tiem, kuri paši mežā nevar doties vai iegādāties par samaksu. Vienlaikus, kopjot mežu, tiek sarūpētas eglītes arī citiem, kuras var izvēlēties pie pilskalna. Atmodas laikā Jānis bija aktīvs tautfrontietis, “Daugavas vanagi” Smiltenes nodaļas vadītājs, šobrīd zemessargs, vairojot patriotismu un lepnumu par savu valsti. Dingu ģimene ir devusi būtisku ieguldījumu novada attīstībā un neatkarības stiprināšanā. Ar savu darbu ir paraugs ikvienam. VIDEO.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar 2018.gada balvas Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē B.Spundi

Gada balvu Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē saņēma medmāsa BIRUTA SPUNDE. Birutiņa, māsa – tā medmāsu Birutu sauc teju vai visa Smiltene un ne tikai. Cieņa un uzticība iemantota visu savu darba mūžu, strādājot medicīnas aprūpē Smiltenē jau kopš 1972.gada, kad B.Spunde absolvējusi Cēsu medicīnas skolu. 17 darba gadi aizvadīti pie dakteres Vīksnas, bet nu jau 9 gadus par savu darbavietu viņa sauc dakteres Zušmanes ārsta praksi. Ne viena vien paaudze izaugusi medmāsiņas gādībā. 46 darba gados B.Spunde ir veiksmīgi spējusi pārdzīvot pārmaiņas medicīnas aprūpē, apgūstot arvien jaunas zināšanas un iemaņas, saglabājot pašu galveno – attieksmi pret darbu, pienākumiem un darīt to ar neizmērojamu cilvēkmīlestību. VIDEO.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar 2018.gada balvas Sabiedriskajā darbībā laureātes biedrības “Smiltenes pūra lāde” vadītājas

Gada balvu Sabiedriskajā darbībā saņēma biedrības “Smiltenes pūra lāde” vadītājas INGA GAILUMA, ILZE HAKA, EVIJA ŠUBE. Ar savu darbību biedrības “Smiltenes pūra lāde” vadītājas popularizē, stiprina latviešu rokdarbu tradīcijas un vērtības, nododot tās nākamajām paaudzēm. Kopīgi ir radījušas tērpu kolekciju “Latviešu gēns cauri gadu simtiem”, kas ieguvusi ievērību Latvijā un Baltijas valstīs, jo tērpos atspoguļojas rokdarbu tradīcijas un krāšņi etnogrāfiski elementi, atspoguļojot latviešu rokdarbu prasmi dažādos gadsimtos. Viņu ideja “Latvijas simtgades laikapstākļu deķi” īstenojusies projektā, kura laikā tapušas vairāk kā 100 segas visā pasaulē. Biedrībā tiek īstenotas dažādas apmācības, darbnīcas, īpaši pirms tradicionālajiem svētkiem, ar savu aktivitāti gūstot atzinību un atpazīstamību visā Latvijā. Pateicoties “Sirds siltuma darbnīcas” aktivitātēm, tiek izgatavotas zeķītes, cepurītes, jaciņas, sedziņas priekšlaikus dzimušajiem bērniem, caur katru darbiņu nododot siltas domas un mīlestību bērniņam un jaunajai ģimenei.VIDEO.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar 2018.gada balvas Izglītībā laureātu J.Celmiņu

Gada balvu Izglītībā saņēma Smiltenes vidusskolas ķīmijas skolotājs JĀNIS CELMIŅŠ. J.Celmiņš ir pieredzējis ķīmija skolotājs, kurš jau kopš 1986.gada strādā Smiltenes vidusskolā. Skolotājs māca skolēniem zināšanas apgūt darbojoties praktiski, rosina domāt, uzdot jautājumus un pašiem meklēt atbildes. Mācību stundās un ārpus tām. J.Celmiņš attīsta skolēnu pētniecības prasmes eksperimentējot, izzinot ķīmiju ar tausti, redzi, dzirdi. Skolotājs konsultē un strādā individuāli gan ar talantīgiem skolēniem, gan skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts. J.Celmiņš aktīvi piedalās skolas, novada un starpnovadu pieredzes apmaiņas pasākumos, daloties ar labās prakses piemēriem. Viņš ir autoritāte kolēģu un jomas speciālistu vidē, viņa viedokli respektē gan skolēni, gan viņu vecāki. Savās prasības J.Celmiņš ir konsekvents, ar cieņu izturas pret skolēniem, kas viņu raksturo kā sava darba entuziastu. Skolotāja aizraušanās ir mūzika un mīlestību pret to viņš nodod arī skolēniem, vadot divas skolēnu mūzikas grupas.VIDEO.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar 2018.gada balvas Tautsaimniecībā laureātu A.Aizsilnieku

Gada balvu Tautsaimniecībā par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā saņēma SIA “Palsa” vadītājs AIVIS AIZSILNIEKS. Kopš 2010.gada par SIA “PALSA” vadītāju ir kļuvis Aivis Aizsilnieks, kura vadībā ik gadu uzņēmumā tiek kāpināts apgrozījums, par ko liecina tas, ka kopš 2017.gada SIA “Palsa” tiek vērtēts kā viens no simts vērtīgākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā. SIA “Palsa” ir lielākais darba devējs Variņu pagastā, katru gadu mērķtiecīgi tiek meklētas iespējas paplašināties. Savas darbības laikā ir uzcelta jauna ferma 500 govīm, un paplašināšanās tiek plānotā arī tuvākajā nākotnē. A.Aizsilnieks ik dienu pierāda, ka ar gribu darīt un darbu ir iespējams sasniegt daudz. VIDEO.

Gada balvu Kultūrā par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā Latvijā un pasaulē saņēma REINIS REŠETINS. Horeogrāfs un deju pedagogs Reinis Rešetins ir 28 gadus jauns, enerģisks jaunietis, kurš savus dzīves 24 gadus veltījis dejai, no kuriem 21 gadu dejojis tautas dejas, bet šobrīd par savu žanru atzīst laikmetīgo deju. Pašlaik R.Rešetins Rīgas bērnu deju kolektīva “Teiksmiņa” repetitors un Smiltenes vidējās paaudzes deju kolektīva “Ieviņa” mākslinieciskais vadītājs. Tieši Reiņa vadībā VPDK “Ieviņa” XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos tika atzīts par sesto labāko vidējās paaudzes deju kolektīvu Latvijā. R.Rešetins jau divus gadus ir Smiltenes, Valkas, Strenču novadu deju kolektīvu deju apriņķa virsvadītājs. Viņam piemīt spēja saliedēt un virzīt savu komandu uz mērķi, prasmīgi izmantojot savas zināšanas par deju un tradīcijām. R.Rešetins ar savu profesionālo, emocionālo un ārkārtīgi “nostrādāto” dejas sniegumu labprāt ir klāt novada nozīmīgos mirkļos, iepriecinot ikvienu. VIDEO.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar 2018.gada balvas Sportā laureātu T.Marksu

Gada balva Sportā tika pasniegta Latvijas Riteņbraukšanas federācijas preses sekretāram, sporta entuziastam TOMAM MARKSAM. Toms dzimis un audzis Smiltenē, sabiedriski un sportiski aktīvā ģimenē. Kopš bērnības nodarbojies ar riteņbraukšanu un interesējies par sporta nozari. Pašlaik T.Markss ir preses sekretārs Latvijas Riteņbraukšanas federācijā un sabiedrisko attiecību speciālists Igo Japiņa sporta aģentūrā. Paralēli darbam Rīgā viņš aktīvi un brīvprātīgi iesaistās Smiltenes futbola komandas spēļu apskatu veidošanā, veido video intervijas, dažādus rakstus par futbolistiem. Cik vien iespējams iesaistās novada sporta pasākumu organizēšanā. Liels T.Marksa ieguldījums ir ikgadējā novada sporta pasākuma “Gada balva sportā” organizēšanā. Ikdienā viņš turpina meklēt iespējas, kā vēl panākt, lai plaša mēroga sacensības notiktu tieši Smiltenē. T.Marksa darbs ir viņa vaļasprieks un dzīvesveids. Visus darbus, ko viņš uzņemas, viņš dara ar lielu atbildības sajūtu, jo to dara no savas sirds, mīlot dzimto pilsētu Smilteni, Smiltenes novadu un Latviju. VIDEO.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar 2018.gada balvas Tūrismā laureātu M.Apsīti

Gada balvu Tūrismā par ieguldījumu Smiltenes novada tēla veidošanā un popularizēšanā saņēma Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītājs MODRIS APSĪTIS. Gandrīz piecus gadus M.Apsītis strādā Smiltenes novada TIC, no kuriem divus gadus ir tā vadītājs. Viņš ir prasīgs pret sevi un apkārtējiem, pedantiski pieiet pie ikviena sava darba pienākuma, kas noteikti ir viņa darba rezultātu panākuma atslēga. Pēdējo gadu laikā tūrisma piedāvājums novadā ir kļuvis daudzveidīgs, popularitāti guvuši TIC organizētie pasākumi, pārgājieni, piesaistot novadam aizvien jaunus interesentus. M.Apsītis lielu daļu sava laika velta pašvaldības pārrobežu projektu īstenošanā, radot jaunas iespējas novada amatnieku un mājražotāju attīstībai. Viņš ir atvērts un atsaucīgs, kas savu darbu dara no sirds, nebaidoties no inovatīvu risinājumu ieviešanas.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar Goda raksta laureātiem S.Renci, Z.Nikolajevu, V.Serdānu

Goda rakstu par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, prasmīgu individuālo pieeju, iejūtību un sirsnību darbā ar bērniem saņēma Smiltenes novada bibliotekāre ZOJA NIKOLAJEVA. Zoja bibliotēkā apzinīgi un godprātīgi nostrādājusi 40 gadus. Viņa sevi ir parādījusi kā centīgu un apzinīgu darbinieci ar ļoti augstu atbildības sajūtu, ar vēlmi palīdzēt gan kolēģiem, gan apmeklētājiem, ar spēju izprast klientu vajadzības. Apbrīnojamas ir viņas spējas piedāvāt bērnu vajadzībām un vēlmēm atbilstošus risinājumus, radot papildus vērtību sniegtajam pakalpojumam.

Goda raksts par godprātīgu, atbildīgu, rūpīgu darba pienākumu veikšanu tika pasniegts Bilskas pagasta pārvaldes remontstrādniekam VITAUTAM SERDĀNAM. Vitauts atbildīgi un rūpīgi ikdienā attiecas pret katru viņam uzticēto pienākumu. Nenovērtējams ir viņa ieguldītais darbs Smiltenes novada muzeja Mēru muižā tapšanā, lai 2017.gada 27.oktobrī varētu atvērt apmeklētājiem ekspozīcijas zāli. Pateicoties arī Vitauta darbam, Birzuļu tautas nama pelēkā zāle nu kļuvusi par gaišu un mūsdienīgu telpu. Viņš ir savas dzīves patriots, kurš pašaizliedzīgi iegulda savu darbu un laiku, lai vide ap viņu tiktu sakopta, lai līdzcilvēki dzīvotu labāk.

Goda rakstu par ieguldījumu tautas kultūras, vēstures mantojuma saglabāšanā saņēma grundzāliete SKAIDRĪTE RENCE. Skaidrīte ar savu darbu un padomu gādā, lai ne tikai savās mājās, bet arī Grundzāles pagastā veidotos sakopta un estētiska vide, kurā atcerētos, novērtētu un godā celtu savas iepriekšējās paaudzes un lepotos ar viņu veikumu. Pēc viņas iniciatīvas ir tapis piemineklis represijās cietušo un bojāgājušo grundzāliešu piemiņai. Kopā ar projekta “Zudusī Latvija” fotogrāfu Skaidrīte šovasar apbraukājusi teju pus Latviju, meklējot un gaismā izceļot aizmirstas mūsu tautas kultūras, vēstures un dabas vērtības. Ar savu darbu un attieksmi pret savu zemi viņa novadniekiem palīdz ieraudzīt, cik skaistā, bagātā un stipru ļaužu veidotā valstī mēs dzīvojam

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar Goda raksta  laureātiem  Līgu un Intu Augām, Madaru Kalniņu

Goda rakstu par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā Latvijā un pasaulē saņēma LĪGA un INTS AUGAS. Lauku māju “Kalbakas” saimnieki- Augu ģimene- aktīvi un nesavtīgi iesaistās kultūras pasākumu rīkošanā, organizē iemīļotas un izglītojošas nometnes ģimenēm, popularizē ne tikai dzīvi laukos, bet arī novadu kopumā. Jāizceļ, ka “Kalbakas” šobrīd ir arī vienīgā saimniecība Smiltenes novadā, kas piedāvā studentiem kvalitatīvu praksi un apmācību lauku tūrisma nozarē. Līga un Ints ir atsaucīgi un nesavtīgi, radoši un uzņēmīgi cilvēki.

Goda rakstu saņēma komponiste, mūzikas pedagoģe, profesionālā pianiste MADARA KALNIŅA. Jaunās un talantīgās komponistes skaņdarbi ne tikai iemantojuši īpašu vietu vietējo amatiermākslas kolektīvu repertuārā, bet iemīļots kļuvis arī viņas izlolotais un rīkotais tautas mūzikas festivāls “Madaras”. Jau otro gadu festivāls pulcēja izcilus mūziķus no visas Latvijas, radot unikālu kopā būšanas brīdi un popularizējot Smiltenes vārdu, kā vietu kur dzimst un skan augstvērtīga mūzika. Talantīgā smilteniete ar prieku brauc koncertēt uz savu dzimto novadu, atvedot sev līdzi un iepazīstinot ar Smilteni arī citus māksliniekus.

Pateicības raksts tika pasniegts Launkalnes pagasta Bāriņtiesas darbiniecei RAMONAI OZOLIŅAI. Vērtīgs un augstu novērtējams ir Ramonas ieguldījums Launkalnes pagasta izglītojamo labklājības veicināšanā – sadarbojoties ar pirmskolas iestādes vadību, regulāri tiek apzinātas skolēnu psiholoģiskās un sociālās vajadzības, un šī informācija tiek veiksmīgi pielietota audzēkņu atbalstam. Ramona strādā ar ģimenēm, ievērojot principu, ka ģimene ir dabiska bērna attīstības un augšanas vide, un katram bērnam ir neatņemamas tiesības uzaugt ģimenē.

Pateicības rakstu saņēma smilteniete, fotogrāfe, skolotāja ELĪNA KUBULIŅA-VILNE. Kā brīvprātīgā skolotāja Elīna vairākus gadus velta savu laiku, zināšanas, sirds siltumu, degsmi un talantu, radoši darbojoties ar bērnu brīvā laika centra “Ligzdiņa” audzēkņiem no sociāli neaizsargātām ģimenēm. Elīna ir iedibinājusi tradīciju svētkos ar priekšnesumiem un dāvanām sveikt Smiltenes veco ļaužu pansionāta iemītniekus, kā arī veikusi citus nozīmīgus darbus līdzcilvēku ikdienas daudzveidošanā un uzlabošanā. Sevis veidotās foto izstādēs, Elīna notver un saglabā Latvijas un novada ainavas arī nākamajām paaudzēm.

Pateicības rakstu par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā saņēma VĒSMA ZOLTNERE. Sētnieka darbs nebūt nav viegls, jo tajā nepieciešama liela fiziskā izturība un atbildības sajūta. Vēsma savu darbu veic ļoti apzinīgi. Pat atvaļinājuma laikā viņa uzrauga, lai viņas aizvietotājs darbu paveic pietiekami labi. Arī ārpus saviem tiešajiem darba pienākumiem viņa izpalīdzīga, atsaucīga un uz viņu allaž var paļauties.

Pateicības rakstu par prasmīgu un mūsdienīgu Smiltenes novada bibliotēkas tēla veidošanu, godprātīgu un profesionālu darbu, nodrošinot kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu attīstību, saņēma Smiltenes novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre SANITA LĀRMANE. Sanita strādā bibliotēkas bērnu apkalpošanas nodaļā. Viņa sevi ir pierādījusi, kā centīgu un apzinīgu darbinieci, kura ir gatava stāties pretim jauniem izaicinājumiem, mācīties un attīstīties.

2018.gada Smiltenes novada domes apbalvojumu laureāti

Pasākuma ietvaros Smiltenes novada domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš  pasniedza no Latvijas Republikas Izglītības ministrijas saņemtos apbalvojumus. Pateicības rakstu par ieguldījumu un sasniegumiem valsts un novadu mācību priekšmetu olimpiādēs un aktīvu dalību skolas sabiedriskajās aktivitātēs  Smiltenes vidusskolas skolēnam  KASPARAM PAKULIM un Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā Smiltenes vidusskolas direktorei ILZEI VERGINAI.

Valsts simtgades gads ir bijis notikumiem un sasniegumiem bagāts, īpaši atmiņā paliekot ar XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, kuros Smiltenes novadu pārstāvēja gandrīz 500 dalībnieki no 17 kolektīviem. Smiltenes novada domes priekšsēdētājs 18.novembra vakarā pasniedza arī Pateicības rakstus kolektīvu vadītājiem, lai pateiktos par ieguldījumu kolektīvu dalībai XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Smiltenes novadā. Pateicības apsveikumus novada kolektīvi saņēma arī no Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa.

Aicinām būt lepniem par paveiktajiem darbiem, kas veikti rūpējoties par sevi, savu ģimeni, savu uzņēmumu, savu novadu un valsti, jo mēs visi esam tie, kas veido tagadnes un nākotnes Latviju. Mēs esam Latvija!

Informāciju sagatavoja:
Inga Kovala
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Informācijas avots:
Smiltenes novada iedzīvotāju iesniegtie iesniegumi/pieteikumi apbalvojumiem.
Foto:A.Melderis

 

Kalendārs

Ceļvedis
Slider