2021. gada 21. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Veidos aktīvās atpūtas disku golfa laukumu Palsmanes internātpamatskolas apkārtnē

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis Smiltenes novada domes sagatavoto projekta iesniegumu Nr.18-09-AL10-A019.2203-000003 “Aktīvās atpūtas disku golfa laukuma izveidošana Palsmanes internātpamatskolas apkārtnē”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis ir izveidot diska golfa laukumu Palsmanes internātpamatskolas apkārtnē, piedāvājot jaunu aktīvās atpūtas iespēju Smiltenes novadā un veicinot sabiedrības iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs. Projekta ietvaros tiks izvietoti 9 diska golfa ķērājgrozi.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 8601.00 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums ir 7740.90 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

KalendārsSlider