2021. gada 16. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Vidzeme – izcila vieta bioekonomikas inovācijām

Inovācijai Vidzemē ir īpaša loma, un ar nesen radītu videostāstu Vidzeme parāda savu unikalitāti kā vietu pārdomātiem ieguldījumiem bioekonomikas inovācijās. Reģionā tiek izstrādāti un ieviesti gudri, zināšanās un tehnoloģijās balstīti risinājumi mežu, lauksaimniecības zemes un ūdens resursu ilgtspējīgai izmantošanai. Bioekonomikas uzņēmumu, produktu un pakalpojumu attīstība norit straujāk tur, kur atrodas biomasa, un Vidzemes reģions var lepoties  ar mežiem, lauksaimniecības zemi un saldūdeni. Organizējot dažādas aktivitātes un pulcējot pašmāju un ārvalstu ekspertus no dažādām darbības jomām – uzņēmējdarbība, pētniecība, izglītība u.c. –, mēs veidojam reģionu, kas ir pievilcīgs dzīvei, darbam un investīcijām.

Vidzemes reģiona uzņēmumu un organizāciju veiksmes stāsti ir labākais pierādījums plašajām iespējām bioekonomikā. SIA “Field and Forest”, viens no lielākajiem bioloģisko kumelīšu ražotājiem Austrumeiropā, kokmateriālu ražotājs A/s “Stora Enso Latvija”, inovatīvu tehnoloģiju izstrādātājs Vides risinājumu institūts un citi ir spējuši atrast inovatīvus veidus tradicionālo dabas resursu pielietošanai. Atrašanās vieta un izejvielu daudzveidība ir faktori, kuru dēļ daudzi uzņēmēji ir izvēlējušies Vidzemi kā izcilu vietu ražošanai. “Vidzemē ir augstas kvalitātes meža resursi, kā arī pieeja kvalificētam darbaspēkam,” stāsta SIA “Stora Enso Latvija” valdes priekšsēdētājs Uldis Deisons, vienlaikus uzsverot reģiona mežistrādes un kokapstrādes uzņēmumu un pētnieku kopīgo mērķi – efektīva mežu apsaimniekošana un koksnes, kā arī citu meža resursu un ražošanas blakusplūsmu, izmantošana.

No vietējām izejvielām Vidzemē ražotie pārtikas produkti ir pazīstami ne tikai Eiropā, bet arī ASV, Dienvidamerikā un Āzijā. Divi no šādiem produktiem ir SIA “Aloja-Starkelsen” ražotā bioloģiskā kartupeļu ciete un pelēko zirņu proteīns. Valdes loceklis Jānis Garančs uzsver, ka Vidzeme sniedz priekšrocības un iespējas bioloģisko un vegānu produktu ražotājiem. Izvēloties darboties reģionā, nav vajadzības importēt izejvielas no citiem reģioniem vai valstīm – tās nodrošina vietējie zemnieki. Vidzemes reģiona attīstības galvenie virzītājspēki ir tīru dabas resursu pārpilnība, cieša sadarbība ar citiem Eiropas reģioniem, universitāšu un modernu pētniecības institūtu klātbūtne, kā arī pieaugošā sadarbība starp uzņēmumiem un zinātniekiem.

Vidzemes dabas resursi tiek izmantoti arī uz eksportu orientētu, augstas pievienotās vērtības produktu ražošanai farmācijas un kosmētikas nozarēm. Lai iegūtu tādu informāciju par augsni un augiem, kādus nevar iegūt ar cilvēka maņu palīdzību, ir izstrādātas inovatīvas tehnoloģijas. “Mēs koncentrējamies uz to, lai izprastu uzņēmumu vajadzības [..], piemērojot modernās tehnoloģijas un ieguldot līdzekļus pētniecības infrastruktūrā,” piebilst Vides risinājumu institūta izpilddirektore Inese Suija-Markova.

Bioekonomika ir Vidzemes reģiona darba kārtībā jau vairāk nekā trīs gadus. Šajā laika periodā ir apzināti un noteikti bioekonomikas attīstīšanai nepieciešamie pasākumi, kas ir nostiprināti rīcības plānā. Tā virsmērķis ir attīstīt reģiona bioekonomikas inovāciju ekosistēmu – vidi, kurā darboties, lai gudri un ilgtspējīgi izmantotu esošos dabas resursus. Lai veicinātu zinātības attīstību, zināšanu un pieredzes apmaiņu reģionālā un starptautiskā mērogā un uzņēmējdarbības un pētniecības spēju palielināšanu, tiek organizēti dažādi pasākumi.

Izstrādājot un ieviešot jaunas pieejas dabas resursu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, Vidzeme atbalsta Eiropas zaļā kursa vienošanās mērķu sasniegšanu un iedvesmo arī citus Eiropas reģionus. Viena no Vidzemes lielākajām vērtībām ir uz sadarbību vērsti cilvēki ar drosmīgām  idejām. Reģions ir atvērts ikvienam, kurš vēlas investēt esošajos uzņēmumos, attīstīt jaunus, strādāt un dzīvot harmoniskā un drošā vidē – laipni lūdzam Vidzemē!

Vairāk informācijas par investīciju iespējām > http://invest.vidzeme.lv; http://innovation.vidzeme.lv/.

Video ir izstrādāts Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.–2020. gadam projekta “Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos” (RDI2CluB) ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Norvēģijas finanšu mehānisma un projekta partneru atbalstu.

Informāciju sagatavoja: Marta Riekstiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā

KalendārsSlider