2020. gada 6. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Vidzemes plānošanas reģions domās par turpmāko sadarbību ar kokrūpniekiem

Kopš 2017. gada aprīļa Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Veru novada arodapmācības centru Igaunijā (Tsenter) kopīgi īsteno projektu “Koksne un mēbeles”. Organizētas virkne aktivitātes kokrūpniekiem, lai stiprinātu pārrobežu sadarbību kokapstrādes un mēbeļu sektorā starp Vidzemes plānošanas reģiona un Veru apgabala uzņēmējiem, veicinātu inovācijas nozarē un uzņēmumu eksportspēju. Šobrīd projekta aktivitātes ir noslēgušās un ir iezīmējies virziens nozares attīstības veicināšanai reģionā arī turpmāk.

Viens no galvenajiem augstas pievienotās vērtības produktu radīšanas un attīstības virzītājspēkiem ir kompetences produktu dizainā, kas veicina koksnes tālākapstrādi. Tomēr kokrūpniecības jomu Vidzemē un Veru raksturo liels primāro koksnes produktu īpatsvars. Līdzšinējās “Koksne un mēbeles” aktivitātes vērstas uz pieredzes apmaiņu un kontaktu veidošanu starp Latvijas un Igaunijas uzņēmējiem, kā arī jaunu tendenču izzināšanu nozarē. Latvijā un Igaunijā īstenoti koksnes prototipu radīšanas hakatoni, tirdzniecības misijas, dizaina un eksporta praktiskās darbnīcas, interjera dizaina izstādes apmeklējums Ķelnē. Uzņēmēji piedalījās kopīgos pasākumos – semināros un kontaktu veidošanas aktivitātēs. Tāpat īstenotas pieredzes apmaiņas vizītes gan Latvijas, gan Igaunijas uzņēmumos, lai veicinātu zināšanu apmaiņu. To laikā aktualizētas nozares problēmas abās valstīs, kā arī pārrunāti iespējamie risinājumi. Pateicoties apvienotajiem pasākumiem Latvijas un Igaunijas uzņēmēju starpā, ir radītas produktīvas sadarbības un uzsākts dialogs nozares ietvaros starp uzņēmējiem.

Kokrūpnieki un projekta dalībnieki vērsa uzmanību uz sadarbības trūkumu starp profesionāļiem, piemēram, dizaineriem, arhitektiem, uzņēmējiem, mārketinga speciālistiem un citiem saistītiem jomas spēlētājiem. Šādas sadarbības veicināšana radītu produktu dizaina pievienoto vērtību un veicinātu to konkurētspēju. Tāpat uzņēmēji Vidzemē ir norādījuši, ka izjūt trūkumu pēc reģionālas koordinācijas nozares ietvaros, kas ļautu nonākt pie nepieciešamiem kontaktiem, resursiem, kā arī veicinātu nozares prestižu un atpazīstamību. Izskanējušas arī vairākas ļoti konkrētas iniciatīvas, piemēram, kopējas datubāzes vai tīkla izveide visiem nozares spēlētājiem. Papildus uzņēmēji aktualizēja, ka katrs atsevišķi iegūtu, kā arī nozare kopumā, ja domātu par kopēju nozares mārketingu. Uzņēmēju skatījumā pie nozares prestiža veicināšanas būtu jāpiestrādā, jo tas stiprinātu arī iespējas jauna un kvalificēta  darbaspēka piesaistē, kas šobrīd ir problēma reģionos, kā arī pavērtu iespējas ārvalstu tirdzniecības paplašināšanai.

Inguss Kampenuss, mēbeļu ražošanas uzņēmuma SIA “Kampenuss furniture” vadītājs pēc dalības vairākos pasākumos stāsta: “Piedalījāmies pieredzes apmaiņas vizītēs un uzņēmām citus Latvijas un Igaunijas uzņēmumus savā ražotnē. Tas vienlaikus bija gan izaicinājums, gan iespēja mācīties prezentēt sevi un padomāt par daudzām lietām savā uzņēmējdarbībā, atbildot uz citu jautājumiem. Ja kādam bija lietderīga iegūtā informācija pie mums, tas ir tikai iedrošinājums. Savukārt tirdzniecības misiju ietvaros uzņēmām pārstāvjus no Skandināvijas, kurus iepazīstinājām ar savu darbību. Skandināvi novērtēja mūsu individuāli radītos dizaina produktus, vēlāk no uzņēmumiem sekoja arī cenu pieprasījumi vairākiem pakalpojumiem. Viens no uzņēmumiem pavisam drīz pasūtīja pie mums izgatavot virtuves aksesuārus, par kuru kvalitāti saņēmām ļoti labas atsauksmes. Šobrīd strādājam pie viņu nākamā pasūtījuma.”

Laima Engere, projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā uzsver, ka reģionos jārisina jautājumi kompetenču pieejamībā, nozares mārketingā, inovatīvu pasākumu īstenošanā uzņēmējiem. “Projekta īstenošanas laikā ir attīstītas nozīmīgas sadarbības ar jomu pārstāvošām organizācijām, speciālistiem, kā arī uzņēmējiem. Šobrīd Vidzemē nav institūcijas, kas sistemātiski darbojas, lai veicinātu nozares attīstību, iesaistot tieši reģiona nozares MVU segmenta pārstāvjus – kokapstrādes un mēbeļu, īpaši dizaina mēbeļu ražotājus. Piemēram, projekta partnera pārstāvētajā Veru apgabalā Igaunijā šādas organizācijas ir divas. Ņemot vērā mūsu secināto un pašu uzņēmēju paustos argumentus, turpināsim strādāt pie vietējā tīklojuma izveides industrijas attīstībai arī pēc projekta noslēguma. Mums ir izveidojusies cieša sadarbība ar projekta partneri Igaunijā un šobrīd plānojam jau turpmākās sadarbības iespējas, lai atbalstītu abu reģionu uzņēmumus.”

Īsi par sasniegto šeit.

Projektu “Kokapstrādes un mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports Veru apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā” īstenoja Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Kokapstrādes un mēbeļu ražošanas centru Igaunijā (Tsenter – Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus) Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros.

Augstākminētā informācija šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Bīviņa
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes plānošanas reģions
Tālr.: +371 28674617
E-pasts: [email protected]

 

Slider