2020. gada 11. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Vietējie mājražotāji aicināti piedalīties Apes gadatirgū 24. septembrī

Smiltenes novada pārtikas mājražotājiem, uzņēmējiem, amatniekiem un rokdarbniekiem ir iespēja pieteikties ar savu produkciju dalībai ikgadējā rudens gadatirgū šā gada 24. septembrī Apē. Dalība notiek Igaunijas – Latvijas pārrobežu projekta  “Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā” (COOP Local) ietvaros.

Par iespēju piedalīties gadatirgū projekta ietvaros interesēties zvanot pa tālruni: 64707575 vai rakstot e-pastu projekta aktivitāšu vadītājam Modrim Apsītim – [email protected]. Pieteikšanās līdz 4. septembrim.

Projekta mērķis ir atdzīvināt un stiprināt pārrobežu uzņēmējdarbību, īstenojot virkni dažādu pasākumu, kas veicinās sadarbības un biznesa attiecību veidošanu starp Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem. Projektā paredzētie pasākumi ietver gan pieredzes apmaiņas braucienus, gan kopīgas tikšanās, mācību ekskursijas un seminārus, gan kopīgas izstādes, gadatirgi, u.c.

Projekts tiks ieviests laika periodā no 2017.gada marta līdz 2019.augustam.

Projektu „COOP Local” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma.  Smiltenes novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir 61 104,00 EUR, t.sk. programmas finansējums ir 85% jeb 51 938,40 EUR un pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 9165,60 EUR

 

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Ceļvedis
Slider