2020. gada 12. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Visu darām ar prieku

Nu jau labu laicuņu dzīvojam jaukās atmiņās par kopā pavadīto laiku. No 12.jūnija līdz 22.jūnijam 30 Smiltenes novada bērniem bija iespēja laiku pavadīt izglītojoši un radoši dienas nometnē “Vienmēr mundri”. Nometnes aktivitātes notika Smiltenes novada domes īstenotā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/052 ietvaros. Nometnes mērķis – popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu vidū, attīstīt patstāvību un pārliecību par savām spējām, pievērst bērnu uzmanību veselīga dzīvesveida nozīmīgumam, veicināt veselīga uztura paradumu veidošanos un informēt par dažādu atkarību ietekmi uz turpmāko dzīvi. Nometnes dislokācijas vieta bija Smiltenes vidusskolas Rīgas ielas 16c telpas. Nodarbības vadīja gan skolotājas Vita, Eva un Sintija, gan “Smiltenes ģimnāzijas vecāku biedrības” piesaistītie brīvprātīgie jaunieši Laura, divas Martas un Gustavs, gan viesi no Cēsu zinātnes centra “ZINOO”, gan  Siguldas “Mazās brīnumzemes” pārstāvji.

Vairākas dienas pavadījām sportiskās aktivitātēs. Pārgājienā pa Pilskalnu bērniem bija jāprot orientēties kartē un apkārtnē. Tas nemaz nebija tik vienkārši kā varētu šķist. Arī desiņas uzcept uz iesma pie ļoti karsta ugunskura nebija viegli. Tomēr izdevās! Fotoorientēšanās pilsētā padevās vieglāk, jo daudzi atpazina audzinātājas Evas fotografētās vietas bez grūtībām. Patīkami, ka bērni prata disciplinēties patstāvīgam darbam, jo šajā dienā audzinātāji nepalīdzēja ne ar padomiem, ne darbiem, viss bērniem bija jāizdara pašiem. Vidusskolas sporta laukumā mūs sagaidīja sporta skolotāja Liene ar palīdzi. Te nu atkal bija jāparāda gan veiklība, gan domāšanas spējas.

Organizatoriem izdevās “sarunāt” ar saulīti, lai dienā, kad devāmies uz jūru, tā spīdētu daudz spožāk kā citās dienās un sildītu mazos nometniekus. Daudziem šī bija pirmā diena pie jūras šajā vasarā.

Lauku mājās “Kalna Kleperi” ar saimnieku palīdzību 21.jūnijā veicām vasaras saulgriežu sagaidīšanas svēku priekšdarbus – sējām sieru, plūcām deviņas zālītes vainagu pīšanai, sējām zaru slotiņas, puiši sagatavoja bluķīšus sēdēšanai. Darbs mijās ar atpūtu un diena paskrēja ļoti ātri. Mājupceļā autobuss smaržoja pēc meiteņu vainagiem un līdzpaņemtajiem vīstošajiem bērza zariem.

Katru dienu laiks paskrēja ļoti ātri. Nometnes dalībnieci Katrīnu pārsteidza un patika tas, ka šogad bija kastes, kur salikt savas lietas un, ka katram pašam kaste jānoformē. Prieks par ZINOO raķetēm, lai gan pēc pašas vārdiem “es tikai divas reizes uzšāvu, bet man vienalga patika”. Patika interesantais Brīnumzemes vilcieniņš. Pie jūras smilšu piļu celšana un iešana/skriešana līdz laivām (bet mēs līdz laivām neaizgājām, pusi tikai). “Un man patiktu arī pikniks un šķēršļu josla, bet es netiku. Un patika tā iešana pa stacijām, kad gatavojām dažādas lietas – foto rāmīti un burku – vāzi! Ļoti forša bija “Noslēpumainā diena”, jo es vadīju ceļu (“tajā dienā tas man visvairāk patika”). Protams, šos teikumus bez tulkojuma var saprast tikai tie, kas piedalījās “VM” aktivitātēs!

Par gardām un veselīgām maltītēm bērniem rūpējās atsaucīgais SIA “Agne 97” kolektīvs kafejnīcā  “Trīs pipari un kūkas”. Mīļš paldies vadītājai Agijai Sinkai par mūsu lutināšanu! Tāpat izsakām pateicību vidusskolas Rīgas ielas nama čaklajām tehniskajām darbiniecēm,  karjeras dienas organizatorei un vienlaikus arī Katrīnas mammai Ritai Rozītei, sava darba entuziastiem Kristīnai un Edmundam Sprūdžiem no “Mazās Brīnumzemes”, sporta skolotājai Lienei Brūvelei, “Kalna Kleperu” saimniekiem un Dāvja un Paula mammai Rudītei, nometnes vadītājam Andim Rozītim, kā arī Smiltenes novada domes sociālā dienesta darbiniecei Anitai Šteinbergai, bez kuras ieguldītā darba šāda nometne bērniem notikt nevarētu!

Vita Leite, nometnes organizatore

Ceļvedis
Slider