2021. gada 10. janv.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Zivju fonds apstiprinājis divus Smiltenes novada domes projektus

Zivju fonda padome 2017. gada 21. marta sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt Smiltenes novada domes iesniegto projektu par zivju resursu pavairošanu Lizdoles ezerā.

Projekta „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Lizdoles ezerā” mērķis ir palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada Lizdoles ezerā, un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.  Projekta ietvaros plānots Lizdoles ezerā zivju resursus papildināt ar 5400 zandartu mazuļiem. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1372,14 EUR. Zivju fonda finansējums ir 1221,20 EUR  un pašvaldības līdzfinansējums ir 150,94

Savukārt 20.aprīlī Zivju fonda padome pieņēma lēmumu apstiprināt Smiltenes novada domes iesniegto projektu “Smiltenes novada Pašvaldības policijas materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana zivju resursu aizsardzībai”. Projekta mērķis ir zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Smiltenes un Apes novada ūdenstilpēs uzlabojot materiāltehnisko nodrošinājumu. Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties motorlaivas dzinēju. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3149,00 EUR. Zivju fonda finansējums 2802,61 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 346,39 EUR.
Abus projektus plānots īstenot līdz 2017.gada oktobrim.

Par citiem ar Zivju fonda atbalstu realizētajiem projektiem var izlasīt Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv, sadaļā Projekti.

Informāciju sagatavoja:
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja, Zelma Mičule

KalendārsSlider