2020. gada 9. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Zivju fonds apstiprinājis projektu

Zivju fonda padome 2019. gada 26. marta sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt Smiltenes novada domes iesniegto projektu par zivju resursu pavairošanu Smiltenes novada ezeros.

Projekta “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2019.gadā” mērķis ir palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību. Projekta aktivitātes paredz palielināt un atjaunot zivju resursus Blomes dzirnavezerā ar 400 līdaku mazuļiem, Tepera ūdenskrātuvē ar 900 zandartu mazuļiem un Bilskas ezerā ar 800 zandartiem.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 822,80 EUR. Zivju fonda finansējums ir 654,15 EUR  un pašvaldības līdzfinansējums ir 168,65 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2019.gada oktobrim.

Par citiem ar Zivju fonda atbalstu realizētajiem projektiem var izlasīt Smiltenes novada mājas lapā www.smiltene.lv, sadaļā “Projekti”.

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Ceļvedis
Slider