2021. gada 6. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Darbs izglītības iestādēs

Klātienē pēc ārkārtas situācijas beigām turpina darboties bērnudārzi, ir iespējamas klātienes konsultācijas, kas norisinās pēc pedagoga individuāla aicinājuma un kuru ilgums nepārsniedz 40 minūtes, kā arī ir iespējams organizēt nodarbības ārpus telpām, grupām līdz 10 cilvēkiem –  profesionālās ievirzes izglītībā, interešu izglītībā un mākslinieciskās ievirzes kolektīviem. 

Lai atsāktu mācības klātienē pašvaldībā divu nedēļu saslimstības rādītājs uz 100000 cilvēkiem nedrīkst pārsniegt 200 gadījumus – ŠOBRĪD SMILTENES NOVADS NAV IEKĻAUTS DROŠO PAŠVALDĪBU SARAKSTĀ. 

Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītāji, ņemot vērā konkrētus Covid-19 infekcijas izplatīšanās draudus iestādē, var pieņemt lēmumu par daļēju vai pilnībā attālinātu izglītības procesa organizēšanu iestādē. 

Kontaktpersonas mājas karantīnas un medicīniskās novērošanas ilgums ir 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu. Mājas karantīnu kontaktpersonas var pārtraukt veicot testu 10. dienā un saņemot negatīvu rezultātu.  Sīkāk par noteikumiem, kas jāievēro:  https://www.spkc.gov.lv/lv/majas-karantina-kontaktpersonam


AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS: 

Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” : 

 • Pirmsskolas grupas “Taurenīši” un “Vāverītes” PII neapmeklē līdz 26.aprīlim. 
 • Pirmsskolas grupai “Bitītes” noteikta karantīna līdz 4.maijam.
 • Pirmsskolas grupām “Rūķi” un “Pelēni” noteikta karantīna līdz 3.maijam. 
 • Mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde atsevišķām grupām ir noteikusi  attālinātu mācīšanos.

Smiltenes vidusskola: 

 •  Smiltenes vidusskolas pirmsskolas grupās uz 16.aprīli nav konstatēti jauni saslimšanas gadījumi.
  • Vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācību process norisinās attālināti.
  • Pirmsskolas izglītības grupu mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde atsevišķām grupām ir noteikusi  attālinātu mācīšanos. 

Bilskas pamatskola

  • Vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācību process norisinās attālināti.
  • Pirmsskolas izglītības grupu mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde atsevišķām grupām ir noteikusi  attālinātu mācīšanos. 

Blomes pamatskola

  • Vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācību process norisinās attālināti.
  • Pirmsskolas izglītības grupu mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde atsevišķām grupām ir noteikusi  attālinātu mācīšanos. 

Grundzāles pamatskola

  • Vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācību process norisinās attālināti.
  • Pirmsskolas izglītības grupu mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde atsevišķām grupām ir noteikusi  attālinātu mācīšanos. 

Launkalnes sākumskola

  • Vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācību process norisinās attālināti.
  • Pirmsskolas izglītības grupu mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde atsevišķām grupām ir noteikusi  attālinātu mācīšanos. 

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde

  • Mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde atsevišķām grupām ir noteikusi  attālinātu mācīšanos.

Palsmanes pamatskola 

  • Vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācību process norisinās attālināti.

Smiltenes novada speciālā pamatskola

  • Mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde atsevišķām grupām ir noteikusi  attālinātu mācīšanos.

Variņu pamatskola 

  • Vispārizglītojošās izglītības iestādēs mācību process norisinās attālināti.
  • Pirmsskolas izglītības grupu mācību process notiek klātienē, izņemot gadījumus, kad atbilstoši aktuālajai epidemioloģiskai situācijai, izglītības iestāde atsevišķām grupām ir noteikusi  attālinātu mācīšanos.

Smiltenes mūzikas skola

  • Mācību process norisinās attālināti, ar iespēju organizēt klātienes konsultācijas ar pedagogu. 

Smiltenes mākslas skola

  • Mācību process norisinās attālināti

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola 

  • Sporta treniņi ārtelpās norisinās klātienē līdz 10 personām grupās, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus. 

Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs

  • Interešu izglītība un dažādi mēģinājumi drīkst norisināties ārtelpās līdz 10 personām grupā.

 

Par izmaiņām vecāki un audzēkņi tiek informēti e-klasē, vecāku WhatApp grupās, aktuālā informācija pieejama:

Projekts “Tava klase” piedāvā iespēju apgūt mācību vielu attālināti un veidots, lai sniegtu atbalstu skolēniem izprast mācību saturu – https://www.tavaklase.lv/ 

Kalendārs

Slider