2020. gada 25. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Par bibliotēkām

Smiltenes novada bibliotēka dibināta kā izglītības kooperatīva “Kultūras balss” Smiltenes nodaļas bibliotēka. Kopš 2011.gada 1.marta tā izveidota par novada bibliotēku ar struktūrvienībām novada pagastos: Bilskas bibliotēka, Birzuļu bibliotēka, Bilskas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Lobērģos, Blomes bibliotēka, Brantu bibliotēka, Grundzāles bibliotēka, Launkalnes bibliotēka, Palsmanes bibliotēka un Variņu bibliotēka.

 Bibliotēkas mērķis ir veicināt sabiedrības attīstību un izglītību, nodrošinot informācijas pieejamību.

Bibliotēka Smiltenē izvietota divās ēkās: Baznīcas laukumā 13 – Abonements, lasītavas, administrācija un Gaujas ielā 1 – Bērnu apkalpošanas nodaļa.

Bibliotēkas krājumu veido vairāk nekā 21000 iespieddarbi – gan grāmatas, gan periodiskie izdevumi, gan CD un DVD. Lietotājiem pieejami datori ar interneta pieslēgumu un bezmaksas Wi-Fi, bezmaksas piekļuve dažādām datubāzēm, novadpētniecības krājums, galda spēles, maksas pakalpojumi un vieta, kur satikties.

Bibliotēka ir atvērta ikvienam Smiltenes iedzīvotājam un pilsētas viesim.

Smiltenes novada bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese: Baznīcas laukums 13, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis: 64772334; Abonementa tālrunis: 64773030
E-pasts: biblioteka@smiltene.lv
Darba laiks:

 • Pirmdiena: 10.00-18.00;
 • Otrdiena: 10.00-18.00;
 • Trešdiena: 10.00-18.00;
 • Ceturtdiena: 10.00-18.00;
 • Piektdiena: 10.00-18.00;
 • Sestdiena: 9.00-15.00;
 • Svētdiena: slēgts;
  *Mēneša pēdējā pirmdiena – spodrības diena.
  No 1.jūnija līdz 31.augustam bibliotēka atvērta darba dienās no pl.10.00-18.00; sestdienās, svētdienās – slēgta.


Darbinieki

Inta Mežule
Direktore 26449145 inta.mezule@smiltene.lv
Alda Liuke Bibliogrāfe 64772334 alda.liuke@smiltene.lv
Ilona RozīteVecākā bibliotekāre 64773030 ilona.rozite@smiltene.lv
Aira Stūre Vecākā bibliotekāre 64773030 aira.sture@smiltene.lv
Liene Krūmiņa Informācijas sistēmu uzturētāja 64772334 liene.krumina@smiltene.lv
Dagnija Kalniņa Metodiķe – sekretāre 64772334 dagnija.kalniņa@smiltene.lv

Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa

Kontaktinformācija:

Adrese: Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis: 64774839
E-pasts: bernubiblioteka@smiltene.lv
Darba laiks:

 • Pirmdiena: 10.00-17.00;
 • Otrdiena: 10.00-17.00;
 • Trešdiena: 10.00-17.00;
 • Ceturtdiena: 10.00-17.00;
 • Piektdiena: 10.00-17.00;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts;
 • *Mēneša pēdējā pirmdiena – spodrības diena.
 • No 1.jūnija līdz 31.augustam bibliotēka atvērta darba dienās no pl.10.00-16.00.

Darbinieki

Sanita Lārmane
Vecākā bibliotekāre 64774839 sanita.larmane@smiltene.lv
Zoja Nikolajeva Bibliotekāre 64774839 zoja.nikolajeva@smiltene.lv

Bilskas bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese:Pašvaldības māja, Bilska, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706
Tālrunis: 29405936
E-pasts: bilskasbiblioteka@smiltene.lv
Darba laiks:  

 • Pirmdiena: 8.00-13.00;
 • Otrdiena: 8.00-13.00;
 • Trešdiena: 12.00-17.00;
 • Ceturtdiena: 12.00-16.00;
 • Piektdiena: 8.00-13.00;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.

Vadītāja: Malda Pabērza


Birzuļu bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese: Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706
Tālrunis: 25650275
E-pasts: birzulubiblioteka@smiltene.lv
Darba laiks:  

 • Pirmdiena: slēgts;
 • Otrdiena: 9.00-18.00*;
 • Trešdiena: 9.00-18.00*;
 • Ceturtdiena: slēgts;
 • Piektdiena: slēgts;
 • Sestdiena: 9.00-13.00;
 • Svētdiena: slēgts.
 • * Pārtraukums: 13.00-14.00.

*Katra mēneša pirmā pirmdiena – metodiskā diena.

Vadītāja: Vija Meistere


Bilskas bibliotēkas ārējas apkalpošanas punkts Loberģos

Kontaktinformācija:

Adrese: “Mūri”, Bilskas pagasts. Smiltenes novads, LV-4706
Tālrunis: 29157594
E-pasts: lobergubiblioteka@smiltene.lv
Darba laiks:  

 • Pirmdiena: slēgts;
 • Otrdiena: 7.00-15.30*;
 • Trešdiena: 7.00-15.30*;
 • Ceturtdiena: 8.00-12.00; Apkalpošana ārpus bibliotēkas: 10.00-12.00.
 • Piektdiena: slēgts;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  * Pārtraukums: 12.30-13.00.

Bibliotekāre : Dzintra Fridrihsone


Blomes bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese: Cēsu iela 13, Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707
Tālrunis: 64772892
E-pasts: blomesbiblioteka@smiltene.lv
Darba laiks:  

 • Pirmdiena: slēgts;
 • Otrdiena: 8.30-17.00*;
 • Trešdiena: slēgts;
 • Ceturtdiena: 8.30-17.00*;
 • Piektdiena: 12.30-16.30*;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  * Pārtraukums: 12.30-13.00.

Vadītāja: Kristīne Metuzāle


Brantu bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese: Rīgas iela 71, Vidzeme, Brantu pagasts, Smiltenes novads, LV-4729
Tālrunis: 26957547
E-pasts: brantubiblioteka@smiltene.lv
Darba laiks:  

 • Pirmdiena: slēgts;
 • Otrdiena: 8.00-12.00;
 • Trešdiena: 8.00-16.30*;
 • Ceturtdiena: slēgts;
 • Piektdiena: 8.00-16.30*;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  * Pārtraukums: 12.00-12.30.

Vadītāja: Līga Skujiņa


Grundzāles bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese: Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV-4713
Tālrunis: 25769055
E-pasts: grundzalesbiblioteka@smiltene.lv
Darba laiks:  

 • Pirmdiena: 8.00-16.30*;
 • Otrdiena: slēgts;
 • Trešdiena: 8.00-16.30*;
 • Ceturtdiena: 8.00-16.30*;
 • Piektdiena: slēgts;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  * Pārtraukums: 12.30-13.00. Katru otro trešdienu izbrauc uz Aumeisteriem no 12.30-14.00.

Vadītāja: Ilona Briede


Launkalnes bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese: Ezera iela 2A, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV-4718
Tālrunis: 64707466
E-pasts: launkalnesbiblioteka@smiltene.lv
Darba laiks:  

 • Pirmdiena: 8.00-17.00*;
 • Otrdiena: 8.00-17.00*;
 • Trešdiena: 13.00-17.00;
 • Ceturtdiena: 8.00-12.00;
 • Piektdiena: slēgts;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  * Pārtraukums: 12.00-13.00.

Vadītāja: Inese Pēča


Palsmanes bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese:Kultūras nams, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, LV-4724
Tālrunis: 64773879
E-pasts: palsmanesbiblioteka@smiltene.lv
Darba laiks:  

 • Pirmdiena: 8.30-17.00*;
 • Otrdiena: 8.30-17.00*;
 • Trešdiena: 8.30-17.00*;
 • Ceturtdiena: 8.30-17.00*;
 • Piektdiena: 8.30-17.00*;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  * Pārtraukums: 12.00-13.00. Mēneša pedējā pirmdiena – spodrības diena.

Vadītāja: Vingra Bērtiņa


Variņu bibliotēka

Kontaktinformācija:

Adrese: Oktobra iela 13, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads, LV-4726
Tālrunis: 64722347
E-pasts: varinubiblioteka@smiltene.lv
Darba laiks:  

 • Pirmdiena: 8.30-17.00*;
 • Otrdiena: 8.30-17.00*;
 • Trešdiena: 8.30-17.00*;
 • Ceturtdiena: 8.30-17.00*;
 • Piektdiena: 8.30-17.00*;
 • Sestdiena: slēgts;
 • Svētdiena: slēgts.
  * Pārtraukums: 12.30-13.00. Mēneša pedējā pirmdiena – spodrības diena.

Vadītāja: Madara Antēna


Ceļvedis
Slider