Google Fonts

400: Too many fonts requested for Internet Explorer

Please request fewer web fonts for Internet Explorer or only the fonts which are used on this page. Older versions of Internet Explorer block and download ALL requested web fonts, whether they are used or not.

Requested (60) web fonts: Family{name=Alegreya, foundry=Google, namespace=api, version=v16} (style: normal, weight: 400),Family{name=Alegreya Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Amatic SC, foundry=Google, namespace=api, version=v15} (style: normal, weight: 400),Family{name=Anonymous Pro, foundry=Google, namespace=api, version=v14} (style: normal, weight: 400),Family{name=Architects Daughter, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Archivo, foundry=Google, namespace=api, version=v7} (style: normal, weight: 400),Family{name=Archivo Narrow, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Asap, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Barlow, foundry=Google, namespace=api, version=v5} (style: normal, weight: 400),Family{name=BioRhyme, foundry=Google, namespace=api, version=v5} (style: normal, weight: 400),Family{name=Bonbon, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Cabin, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400, {wdth=100.0, wght=400.0}),Family{name=Cairo, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Cardo, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Chivo, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Concert One, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Cormorant, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Crimson Text, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Eczar, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Exo 2, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Fira Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Fjalla One, foundry=Google, namespace=api, version=v8} (style: normal, weight: 400),Family{name=Frank Ruhl Libre, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Great Vibes, foundry=Google, namespace=api, version=v8} (style: normal, weight: 400),Family{name=Heebo, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Inconsolata, foundry=Google, namespace=api, version=v20} (style: normal, weight: 400, {wdth=100.0, wght=400.0}),Family{name=Indie Flower, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Inknut Antiqua, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Inter, foundry=Google, namespace=api, version=v2} (style: normal, weight: 400, {slnt=0.0, wght=400.0}),Family{name=Karla, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Libre Baskerville, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Libre Franklin, foundry=Google, namespace=api, version=v5} (style: normal, weight: 400),Family{name=Montserrat, foundry=Google, namespace=api, version=v15} (style: normal, weight: 400),Family{name=Neuton, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Notable, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Nothing You Could Do, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Noto Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Nunito, foundry=Google, namespace=api, version=v14} (style: normal, weight: 400),Family{name=Old Standard TT, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Oxygen, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=PT Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=PT Serif, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Pacifico, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Poppins, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Proza Libre, foundry=Google, namespace=api, version=v5} (style: normal, weight: 400),Family{name=Rakkas, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Reenie Beanie, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto Slab, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Ropa Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Rubik, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Shadows Into Light, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Space Mono, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Spectral, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Sue Ellen Francisco, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Titillium Web, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Ubuntu, foundry=Google, namespace=api, version=v15} (style: normal, weight: 400),Family{name=Varela, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Vollkorn, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Work Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v8} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Yatra One, foundry=Google, namespace=api, version=v7} (style: normal, weight: 400)

For reference, see the Google Fonts API documentation.

2020. gada 20. okt.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltene

 

Foto: J.Ūdris


Smiltenes pilsētas teritorija aizņem:  7,2 km

Vārds „Smiltene” cēlies no latgaļu cilts vārda „smiltesele”, kas pirmo reizi vēstures avotos minēta 1427. gadā kā tirgotāju un amatnieku apmetne, taču tās pirmssākumi meklējami jau 7.-8. gadsimtā. Tas liecina par Smilteni kā senas un bagātas vēstures pilsētu. 

Gadsimtu garumā pilsēta piedzīvojusi gan veiksmes, gan neveiksmes. Dažādi karaspēki no 17.—18. gs. pilsētu vairākas reizes nopostīja, bet pateicoties vietējo iedzīvotāju neatlaidībai celt sagruvušās ēkas no jauna, arī pilsēta atdzima katru reizi no jauna. 

Ir vispārzināma patiesība, ka pilsētas un novada vēsturi, attīstību un kultūrvēsturi nosaka tur dzīvojošās personības. Gadsimtu mijā (19.-20.gs.) Ziemeļlatvijas mazpilsētā Smiltenē dzīvoja vīrs, kura darbības vērienam pilsētas un tuvākās apkaimes mērogā līdzīgu grūti atrast. Pateicoties šim cilvēkam, kas tolaik bija Smiltenes muižas īpašnieks, sākās  straujš pilsētas uzplaukums – tapa slimnīca, pirmā HES Baltijā, nabagu patversme, kokzāģētava, šaursliežu dzelzceļš un vēl daudz kas cits. Šis cilvēks bija firsts Pauls Līvens.

Pilsētas tiesības Smiltenei piešķīra 1920. gadā.

Gadu gaitā Smiltenei izveidojusies raksturīga maz stāvu dzīvojamā apbūve, savdabīgas reljefa formas-pakalni un ielejas, meži, parki un ezeri. Caur pilsētu tek upe Abuls, uz kuras uzdambējuma izveidoti Tepera ezers, Vidusezers un Tiltleju ezers. Pilsētas dienvidu daļā atrodas Klievezers. Pateicoties izdevīgi ģeogrāfiskajam novietojumam, Smiltenē attīstījusies uzņēmējdarbība un infrastruktūra. Labvēlīgā vide uzņēmumiem devusi iespēju konkurēt ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas tirgū, nesot Smiltenes vārdu pasaulē. 

Lielākie uzņēmumi: AS „Smiltenes piens” (piena pārstrāde), SIA „Troll Smiltene”(koka mēbeļu ražotne), SIA „8CBR” (ceļu, tiltu būve un remonts), SIA „ Firma Madara 89” (pārtikas tirdzniecība) u.c. Iedzīvotājiem pieejami arī dažādi pakalpojumi.

Smiltenē ir pieejama visu līmeņu izglītība – darbojas pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”, Smiltenes vidusskola, Smiltenes tehnikums, Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Smiltenes filiāle. Tāpat pieejamas dažādas ārpusskolas nodarbības mākslas, mūzikas un sporta skolā, kā arī iespēja apmeklēt dažāda veida pulciņus un interešu grupas. 

Pilsētā ir ļoti labi attīstītas kultūras un sporta tradīcijas. Šeit darbojas vairāki dažāda vecuma deju kolektīvi un kori, tautas teātris, tautas lietišķā mākslas studija, kino, pieaugušo un bērnu bibliotēka ar publisko interneta pieeju. Smiltenē aktīvi darbojas vairākas Latvijā pazīstamas un iemīļotas mūziķu grupas. Tāpat darbojas vairāki sporta kolektīvi un klubi –futbolā, volejbolā, basketbolā, orientēšanās sportā, vieglatlētikā, hokejā, riteņbraukšanā, autosportā u.c. Dažādi ikgadēji kultūras un sporta pasākumi kļuvuši par iecienītiem gan pilsētā, gan visā novadā ne tikai vietējiem iedzīvotājiem un viesiem no Latvijas, bet arī viesiem no ārzemēm. 

Šodien Smiltene kļuvusi par skaistu, sakoptu, tīru, zaļu, latvisku, omulīgu mazpilsētu un Smiltenes novada centru Latvijas Ziemeļvidzemes daļā. Smilteni apmeklē Latvijas un ārvalstu viesi, lai rastu mieru un klusumu, baudītu dabas krāšņumu, apbrīnotu pilsētas attīstību, kultūras un sporta tradīcijas un vietējo iedzīvotāju lielo rosību. 


Videomateriālu cikls par Smiltenes 100 nozīmīgiem notikumiem

1.daļa – Smiltenes pirmsākumi 


 

2.daļa – Smiltene starpkaru periodā 

3.daļa – Smiltene 20.gs. 40.-80.gads

4.daļa – Atmoda Smiltenē 

5.daļa –  Smiltene 21.gs. 

Slider