Google Fonts

400: Too many fonts requested for Internet Explorer

Please request fewer web fonts for Internet Explorer or only the fonts which are used on this page. Older versions of Internet Explorer block and download ALL requested web fonts, whether they are used or not.

Requested (60) web fonts: Family{name=Alegreya, foundry=Google, namespace=api, version=v16} (style: normal, weight: 400),Family{name=Alegreya Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Amatic SC, foundry=Google, namespace=api, version=v15} (style: normal, weight: 400),Family{name=Anonymous Pro, foundry=Google, namespace=api, version=v14} (style: normal, weight: 400),Family{name=Architects Daughter, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Archivo, foundry=Google, namespace=api, version=v7} (style: normal, weight: 400),Family{name=Archivo Narrow, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Asap, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Barlow, foundry=Google, namespace=api, version=v5} (style: normal, weight: 400),Family{name=BioRhyme, foundry=Google, namespace=api, version=v5} (style: normal, weight: 400),Family{name=Bonbon, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Cabin, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400, {wdth=100.0, wght=400.0}),Family{name=Cairo, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Cardo, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Chivo, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Concert One, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Cormorant, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Crimson Text, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Eczar, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Exo 2, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Fira Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Fjalla One, foundry=Google, namespace=api, version=v8} (style: normal, weight: 400),Family{name=Frank Ruhl Libre, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Great Vibes, foundry=Google, namespace=api, version=v8} (style: normal, weight: 400),Family{name=Heebo, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Inconsolata, foundry=Google, namespace=api, version=v20} (style: normal, weight: 400, {wdth=100.0, wght=400.0}),Family{name=Indie Flower, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Inknut Antiqua, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Inter, foundry=Google, namespace=api, version=v2} (style: normal, weight: 400, {slnt=0.0, wght=400.0}),Family{name=Karla, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Libre Baskerville, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Libre Franklin, foundry=Google, namespace=api, version=v5} (style: normal, weight: 400),Family{name=Montserrat, foundry=Google, namespace=api, version=v15} (style: normal, weight: 400),Family{name=Neuton, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Notable, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Nothing You Could Do, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Noto Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Nunito, foundry=Google, namespace=api, version=v14} (style: normal, weight: 400),Family{name=Old Standard TT, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Oxygen, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=PT Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=PT Serif, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Pacifico, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Poppins, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Proza Libre, foundry=Google, namespace=api, version=v5} (style: normal, weight: 400),Family{name=Rakkas, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Reenie Beanie, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto Slab, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Ropa Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Rubik, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Shadows Into Light, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Space Mono, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Spectral, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Sue Ellen Francisco, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Titillium Web, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Ubuntu, foundry=Google, namespace=api, version=v15} (style: normal, weight: 400),Family{name=Varela, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Vollkorn, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Work Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v8} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Yatra One, foundry=Google, namespace=api, version=v7} (style: normal, weight: 400)

For reference, see the Google Fonts API documentation.

2020. gada 29. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes pagasts

Foto: J.Ūdris


Smiltenes pagasta teritorija aizņem:  69 km

Pēc teritoriālās reformas 2009. gadā, Smiltenes pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Smiltenes novadā. Smiltenes pagasts atrodas Smiltenes novada ziemeļu daļā.

Pagasta administratīvais centrs atrodas Kalnamuižā, 1 km no novada centra. Pagasts novadā ir ar vislielāko lauksaimniecības zemju īpatsvaru, 63% no pagasta teritorijas. Lielākie uzņēmēji un saimniecības ir SIA „Kalna Tomēni” (piena un gaļas lopkopība), Z/S „Rožkalni” (graudkopība – rudzu, kviešu, miežu, rapša audzēšana un mežistrāde), SIA „Kamalda” (galdniecība, dārzeņu audzēšana, gaļas lopu audzēšana), Z/S „Braslas (piena lopkopība), viesu mājas „Kalbakas”,  „Lejas Zauskas” un “Slīpi” (tūrisms).

Senākās liecības vēsta, ka pašreizējā Kalnamuižas teritorijā 1359.gadā stāvajā Abula upes krastā Bruņinieku ordeņa locekļi, pēc tautības vācieši, cēla pili kā nocietinājumu. Vēstures avotos 1427.gadā pirmo reizi pie pils pieminēta tirgotāju un amatnieku apmetne – Smiltesele, Pilsdrupu teritorijā pašlaik atrodas interesants objekts – siera namiņš, celts 1763.g, kas pašlaik ir vienīgais Latvijā. Šeit agrāk tika žāvēts siers, ko pēc nogatavināšanas veda uz Rīgas tirgiem.

Īstu kultūras un ekonomikas uzplaukumu pagasts piedzīvoja 19.gs.beigās un 20.gs. sākumā, kad šeit saimniekoja progresīvi domājošais firsts Pauls Līvens, kādreizējais Smiltenes muižas īpašnieks, kurš, cita starpā, nodarbojās ar piena ganāmpulka izveidi un piena pārstrādi, uz kura bāzes vēlāk izveidojās Smiltenes piensaimniecības skola, kas mūsdienās ir kļuvis par  Profesionālās izglītības kompetences centru “Smiltenes tehnikums”. Tehnikuma audzēkņi  mācās mūsdienīgās, renovētās telpās, izmantojot jaunākās iekārtas un tehnoloģijas. Skolas paspārnē darbojas veterinārā mācību klīnika, viesnīca “Kalna ligzda”, mācību restorāns un Latvijā vienīgā simulatoru klase “ceļiniekiem”.  Muižas teritorijā atrodas arī tehnikuma mācību viesnīca „Kalna ligzda”, darbojas ēdnīca, bibliotēka, pagasta pārvalde. Kalnamuižas teritorija var lepoties ne tikai ar vēsturiskām celtnēm, bet arī ar 18 ha lielo parku, kurā aug reti sastopamas dažādu koku un krūmu sugas. 

Ievērojams arhitektūras piemineklis Smiltenes pagastā ir 18.gs. celtā Mācītājmuiža, kas saistīta ar visiem ievērojamiem Smiltenes mācītājiem, bet jo īpaši ar Kārli Kundziņu (1850-1937) – Smiltenes luterāņu mācītāju, rakstnieku, LELB virsvaldes locekli.

Pagasta iedzīvotājiem ir iespēja darboties VPD kolektīvā “Sanācēji”, senioru deju grupā “Smiltesele”, līnijdeju grupā “Forever live”, sieviešu vokālajā ansamblī “Undīnes”. Ik gadu notiek sporta pasākumi un kopīgā vasaras saulgriežu svinēšana Līgo kalnā.

 Smiltenes pagasta teritorijā atrodas populārā auto trase Teperis, kurā katru gadu notiek liela mēroga starptautiskas sacensības. 

Slider