2020. gada 29. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Kapitālsabiedrības

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Smiltenes NKUP”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Smiltenes NKUP” ir Smiltenes novada domes kapitālsabiedrība, kas nodrošina Smiltenes novadā dzīvojošos iedzīvotājus un esošos uzņēmumus ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī nodarbojas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu Smiltenes pilsētas daudzdzīvokļu mājām.

No 2009. gada 1. jūlija, teritoriālās reformas rezultātā, kad Smiltenes novadam pievienojās septiņi pagasti, uzņēmums nodrošina ar centralizēto ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu arī Grundzāles un Bilskas pagasta Bilskas un Mēru ciemu iedzīvotājus un tur esošās iestādes un uzņēmumus. Ar 2012. gada jūliju arī Blomes, Palsmanes un Variņu pagastos. No 2014. gada 1. janvāra sniedz pakalpojumus arī Launkalnes pagasta Launkalnes ciemā.

Galvenie darbības virzieni

  • dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājam;
  • notekūdeņu savākšana, novadīšana līdz attīrīšanas iekārtām, attīrīšana;
  • ūdensvada tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts;
  • kanalizācijas tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts;
  • nekustamā īpašuma pārvaldīšana;
  • pilsētas parku, ielu un apstādījumu kopšana;
  • kapu apsaimniekošana.

Vairāk informācija uzņēmuma mājas lapā: https://smiltenesnkup.lv

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” ir 1994.gadā dibināta Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrība. Galvenie darbības virzieni – ambulatorā medicīniskā aprūpe, steidzamā medicīniskā palīdzība, dienas stacionārs, sociālā aprūpe un rehabilitācija.

Vairāk informācija ŠEIT. 

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Līvena aptieka”

 SIA “Līvena aptieka” ir 2002.gadā dibināta Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrība. Uzņēmuma galvenais darbības virziens medikamentu tirdzniecība.  

Pašvaldību kapitālsabiedrība SIA “ZAAO”

SIA “ZAAO” ir Vidzemes pašvaldību dibināts uzņēmums, kura izveidē ir apvienojušās 26 pašvaldības, tai skaitā arī Smiltenes novada dome. Atkritumu apsaimniekošanas nozarē ZAAO darbojas kopš 1999.gada un nodrošina savu īpašnieku pašvaldību teritorijās ne tikai nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu, bet arī plašas atkritumu dalītās vākšanas iespējas.

SIA “ZAAO” sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ziemeļvidzemes reģionā, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, transportēšanu, apstrādi un noglabāšanu videi draudzīgā veidā, kā arī veic sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

Vairāk par atkritu apsaimniekošanu Smiltenes novadā, skatīt ŠEIT

Vairāk par SIA “ZAAO” uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv. 

Slider